Gå til sidens hovedinnhold

Bank Norwegian: Utlånsveksten dabber av, innskuddene faller kraftig

Utlånsveksten i Bank Norwegian dabber av, og innskuddene falt kraftig i første kvartal.

Tallene for første kvartal for den børsnoterte banken viser at konsernets totalresultat etter skatt utgjorde 483 millioner kroner. Det er en økning fra 469 millioner kroner i fjerde kvartal 2018.

Bank Norwegian skriver i en børsmelding at resultatutviklingen er tilfredsstillende. Resultatet er drevet av utlånsvekst, stabile marginer, økte provisjonsinntekter, god kostnadskontroll og stabil kredittkvalitet.

Netto renteinntekter har falt som følge av færre rentedager og økt avsetning til innskuddsgarantiordningen. Driftskostnadene økte som følge av økt markedsføringsinnsats.

Valutaeffekter

Ifølge børsmeldingen fortsatte kunde- og utlånsveksten i første kvartal, med en vekst på 324 millioner kroner, 1 milliard kroner hvis vi justerer for valutakurser.

Men i resultatregnskapet opplyser banken at utlånene er økt med drøyt 100 milliarder kroner til 37,9 milliarder. Bank Norwegian skriver i en epost til Nettavisen Økonomi at regnskapet viser netto utlån, etter tap.

Det banken er opptatt av, er brutto utlånsvekst, justert for valutaeffekter, og da blir veksten en annen.

Ned 1,4 milliarder

Bank Norwegian opplyser videre i børsmeldingen at innskuddene falt med 1,4 milliarder kroner til 37,65 milliarder. Nedgangen er på 830 millioner, justert for valutaeffekter.

Totale utlån ved utgangen av første kvartal utgjorde 37,9 milliarder kroner, opp fra 33,84 milliarder for ett år siden. Tapsavsetningene i første kvartal utgjorde 269 millioner kroner, som er 40 millioner høyere enn tilsvarende kvartal i 2018.

Resultatet for 2018 viste en vekst i forbrukslånene på 16 prosent, og at tapsavsetningene hadde økt til 355 millioner kroner. Banken regner med 3 prosent i normale tap over en konjunktursyklus, altså gjennom svingninger i økonomien.

Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet er positiv til tallene som ble fremlagt fredag.

Stordriftsfordeler

- Bank Norwegian fortsetter å tjene mye penger. Selv med økt konkurranse og noe høyere kostnader, er det tydelig at det er stordriftsfordeler som gjelder i forbrukslånsmarkedet.

- Kostnadene er noe opp fra forrige kvartal, men dette kommer av økte markedsføringsaktiviteter både her hjemme og i Norden. Samtidig har de igjen klart å knytte til seg 70.100 kunder bare i 1 kvartal 201, og er oppe i 1,5 millioner kunder i Norden. Det er ekstremt imponerende, fortsetter han.

Johannesen sier at legger man dagens inntjening til grunn, prises Norwegian aksjen til en P/E på 7,5 som er halvparten av Oslo Børs sin prising. Med en avkastning på egenkapitalen på langt over 25 prosent og fortsatt vekst, er dette et av de billigere selskapene på Oslo Børs.

-Selv om avsetningene til tap øker, kan noe av dette tilskrives de nye regnskapsreglene (IFRS16) som krever at bankene avsetter en større andel av sin kapital til tap.

Svinger mye

Markedsverdien av Bank Norwegian (Norwegian Finans Holding) ved børsslutt torsdag var på 13,33 milliarder kroner. Aksjen er svært volatil, det vil si at den svinger mye i verdi. Det seneste året er børskursen ned 27 prosent, men hittil i år er aksjen opp 6,6 prosent.

De største aksjonærene i Bank Norwegian er flyselskapet Norwegian med 16,4 prosent av aksjene, Folketrygdfondet med 8,5 prosent og investeringsbanken Goldman Sachs på vegne av investorer, med 6,4 prosent.

Nordisk virksomhet

Bank Norwegian valgte i 2013 etter sterk vekst i Norge å utvide virksomheten til det svenske markedet. I 2015 ble virksomheten utvidet ytterligere til både Danmark og Finland, slik at mye av utlånsveksten nå kommer utenfor Norges grenser. Banken fikk i 2018 hele 275.000 nye kunder.

Bank Norwegian skriver på hjemmesidene at totalt har over 1,3 millioner mennesker valgt banken som sin sekundærbank. Produktene som tilbys kundene, er forbrukslån, kredittkort og innskuddskonto. I samarbeid med flyselskapet Norwegian tilbys et kombinert kredittkort og fordelskort.

Kommentarer til denne saken