*Nettavisen* Nyheter.

Bankene informerer for dårlig

Kredittilsynet har undersøkt hvorvidt bankene fyller informasjonsplikten til sine kunder om såkalte sammensatte produkter. Nå er konklusjonen klar.

19.05.08 00:16

Selv mener foretakene at de oppfyller kravene, men Kredittilsynet ikke enig i dette.- Det mest alvorlige er at man selger produkter hvor publikum ikke kan vurdere kostnader, avskastningsmuligheter og risiko, sier rådgiver i Kredittilsynet, Erik Iversen, til iMarkedet.no.Kredittilsynet sendte brev til foretakene hvor disse ble bedt om redegjøre for hvordan informasjonskravene om sammensatte produkter er oppfylt for de siste tre sammensatte produktene de har tilbudt. Formålet med dette er å sette kundene i stand til å sammenligne og å velge mellom indekserte obligasjoner/innskudd og andre finansinvesteringer, men også å kunne sammenligne de ulike indekserte produktene. Derfor er det et krav at kunden må få opplyst om produktets pris, godtgjørelse og tilleggskostnader, skriver Tilsynet i en meldingSelvtilfredse

Følgende foretak har deltatt i undersøkelsen:Bolig- og Næringsbanken ASA, DnB NOR Bank ASA, Fokus Bank ASA, Nordea Bank Norge ASA, Orkla Finans (Kapitalforvaltning) ASA, Pareto Securities ASA, Storebrand Bank, SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank Midt-Norge, SpareBanken Vest.Alle foretakene har besvart henvendelsen, og foretakene mener selv at informasjonskravene om generelle opplysninger, opplysninger om pris og godtgjørelse, avkastning, tilleggskostnader, avbrudd og likviditet, stort sett er oppfylt.- Er dette godt nok?- Vel, foretakene mener selv det, men vi er nok ikke helt enige her i Kredittilsynet, sier Iversen til iMarkedet.noFor komplisert

Kredittilsynet mener at de største avvikene fra informasjonskravet finnes under punktet "Opplysninger om pris og godtgjørelse". Tilsynet synes at avkastningsstrukturene på produktene ofte er så komplisert at en ikke kan legge til grunn kundene selv skal kunne vurdere hvilken betydning disse har for forventet avkastning.Det bør framgå på en tydelig måte at indeksens karakter er endret og hvilken betydning de har for forventet avkastning. I de fleste tilfellene er det oppgitt at indeksen ikke er korrigert for utbytte, mens det ikke er oppgitt hva det impliserer. Noen opplyser imidlertid hva det betyr at indeksen ikke er korrigert for utbytte, og Kredittilsynet mener at det må forklares hva det innbærer at indeksen ikke er justert for utbytte.Tiltak

- Vi vurderer nå eventuelle tiltak for å bedre forholdene, men det er ennå for tidlig å si noe konkret, avslutter Iversen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag