- Det spiller liten rolle hvor mange personbiler som kjører på veiene. Bare tungtransport bryter ned, sier Arild Ragnøy i Statens vegvesen til Aftenposten.

Harald Tune Larsen ved Transportøkonomisk institutt (TØI) forteller at i alle analyser han har sett, kommer all slitasje av de tunge bilene. Privatbilene står for null slitasje.

Dette kommer overraskende på landets ferske samferdselsminister:

- Jeg har trodd at ett vogntog tilsvarer cirka 50 personbiler, sier Ketil Solvik-Olsen. Svaret er ikke helt galt, om man ser på piggdekkslitasje på veienes aller øverste lag. Svaret er imidlertid et annet når man ser på fysisk ødeleggelse og nedbryting av veiene ned gjennom lagene.

Samtidig øker tallet på tunge kjøretøy i Norge voldsomt, og det samme gjør konsekvensene, skriver avisen. Den nye regjeringen vil la såkalte modulvogntog, også omtalt som monstervogntog, slippe inn på det norske veinettet. (©NTB)