Nå skal FN vurdere om Norge følger FNs barnekonvensjon. Advokat Mette Yvonne Larsen i Advokatforeningen er spesialist på barnerett. Hun har intervjuet 20 barn i norske fengsler som en del av bakgrunnsmaterialet som Forum For Barnekonvensjonen har sendt til FNs ekspertkomité.

Til Vårt Land sier Larsen at hun er overrasket over de dårlige forholdene barn soner under i Norge.

105 dager isolert
To av barna hun intervjuet var under 15 år. Den ene av disse hadde sittet 62 dager i varetekt.

Et av barna hadde sittet i 90 dager uten å få besøk av familie eller andre.

Flere av barna hun snakket med ble isolert 23 timer i døgnet.

Et av barna hun intervjuet hadde sittet helt isolert i 105 dager. Bakgrunnen for dette var kollektiv avstraffelser for at andre voksne medfanger haddde smuglet narkotika inn i fengselet.

- Slik kollektiv avstraffelse er også i strid med straffegjennomføringsloven, påpeker hun.

- Skal ikke i fengsel
Det spesielle med Norge er også at barn soner sammen med voksne, og ikke i egne fengsler. Flere av barna fortalte at de voksne medfangene hadde røyket hasj på cella hver kveld.

- At barn sitter i fengsel i Norge er veldig trist. Norge bør ta stilling til dette, og slå fast at barn under 18 år ikke skal sitte i fengsel, sier Larsen.

- Vi må gi barnevernet mer ressurser slik at de kan trå til. Vi må også tenke mer forebyggende. Når barn begår kriminelle handlinger må skole, foreldre og andre i lokalsamfunnet samarbeide for å hjelpe barnet. Det er ikke poeng i å sende barn i fengsel og slippe dem ut igjen. Fengsel hjelper ikke mot kriminell atferd, så hvorfor tror man at det hjelper barn? Det er en meningsløs tankegang, mener hun.