Barn på bygda tykkere enn bybarn

BEKYMRET: Folkehelsekoordinator Elize Liljenkvist i Nes mener det er urovekkende at andelen overvektige barn er så høyt i Nes. - Vi må ta tak i situasjonen med både helsefremmende og forebyggende arbeid. Samtidig er det selvsagt viktig at foreldre tar dette til seg, sier hun.

BEKYMRET: Folkehelsekoordinator Elize Liljenkvist i Nes mener det er urovekkende at andelen overvektige barn er så høyt i Nes. - Vi må ta tak i situasjonen med både helsefremmende og forebyggende arbeid. Samtidig er det selvsagt viktig at foreldre tar dette til seg, sier hun. Foto: Bjørn Inge Rødfoss (Romerikes Blad)

Forskerne er ikke helt sikker på hvorfor.

05.09.14 08:24

Hver tredje tredjeklassing i Nes på Romerike er overviktig, viser en ny undersøkelse.

– Barn på landet er tykkere enn bybarn, sier Ragnhild Hovengen i Folkehelseinstituttet.

Hun har vært prosjektleder for Barnevektstudien, som ble gjennomført tre ganger i perioden 2008 til 2012. De siste tallene på landsbasis viser at 15 prosent av guttene og 18 prosent av jentene i tredjeklasse er overvektige.

– Vi ser at det blant annet er forskjeller i overvekt blant barn ut fra kommunestørrelse, og det er problemet vårt. Vi forstår ikke hundre prosent hvorfor barn på landet er tykkere enn de som vokser opp i byene, sier Hovengen til RB.

138 overvektige barn

Nes kommune gjennomførte i fjor en rutinemessig måling av høyde og vekt for samtlige tredje- og åttendeklassinger i bygda. I tredjeklasse havnet 71 av 245 barn innenfor kategoriene overvekt, fedme eller alvorlig fedme. Andelen er dermed dobbelt så stor som landsgjennomsnittet, slik Raumnes først omtalte i går. Blant åttendeklassingene lå 67 av 249 elever i disse tre kategoriene.

– Det er urovekkende at det er så høyt i Nes, og det er ingen tvil om at dette er uheldig. Vi må ta tak i situasjonen på flere forskjellige måter. Det er viktig med både helsefremmende og forebyggende arbeid. Kommunen må prioritere dette, og det er selvsagt viktig at foreldre tar dette til seg. Det er de som har størst mulighet til å legge om vanene til barna og familiene, sier, sier folkehelsekoordinator Elize Liljenkvist.

– Hvorfor disse tallene i Nes?

– All forskning viser at livsstil og levevaner henger sammen med utdanningsnivå og sosioøkonomisk status. Utdanningsnivået i Nes ligger jo lavere enn for landet generelt. Det kan være én av grunnene til at dette er tilfellet. Blant høyutdannede foreldre er det en sjanse for at barna har en sunnere livsstil, svarer hun.

Vil øke kunnskapen

– Vi må så klart tenke på helsefremmende arbeid. Gå generelt ut til alle med tidlig innsats til barselomsorg, barnehage og skolene med informasjon og ulike tiltak. Vi må gå bredt ut, og legge til rette for at kunnskapsnivået blant foreldrene heves ytterligere, sier hun.

Seniorrådgiver Ragnhild Hovengen i Folkehelseinstituttet sier de bekymrer seg over at ulikheten i helsetilstanden kommer så tidlig i livet.

– Det bør være et rødt lys i forhold til at frukt og grønt nå blir tatt ut av skolen. Foreldrenes utdanningsnivå forklarer ikke alt. Det kan også ha noe med kulturen å gjøre. Er det en del overvekt på et relativt lite sted, så blir det ikke så spesielt. Politikere, myndigheter og foreldrene i disse kommunene må tilrettelegge for økt aktivitet og sunnere kosthold.

– Hvordan kan de gjøre det?

– Blant annet må skolehelsetjenesten være godt utbygd, skoleveien må være lett tilgjengelig og skolefrukt har vist seg å være holdningsdannende blant barn. Det må være et felles ansvar i kommunen å rette et økt søkelys inn mot disse utfordringene, sier Ragnhild Hovengen.

Les flere saker hos RB.no

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.