Onsdag ble det klart at Sylvi Listhaug (Frp) har kalt seks ministre inn til hastemøte torsdag, etter at flere som har vært på koranskole i Somalia, har fortalt om mishandling.

Norsksomalieren Paul Thomas er førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har skrevet flere vitenskapelige artikler om temaet som omhandler norsksomaliske foreldre som sender sine barn på såkalte «koranskoler» i Somalia.

Han mener det er en utbredt holdning blant somaliere om at norske skoler ikke har god nok disiplin.

Thomas ble interessert i temaet da han jobbet som lærer på en videregående skole i Oslo. Han ønsker ikke å oppgi navnet på skolen, men kan avsløre at det er en skole på østkanten.

- Der var det mellom 80 og 90 prosent elever med muslimsk bakgrunn, og cirka ti prosent med somalisk bakgrunn. I de tre årene jeg var kontaktlærer der, la jeg merke til at en del av de norsksomaliske elevene snakket så dårlig norsk at det var vanskelig for dem å følge med på undervisningen. Jeg stusset over dette, fordi jeg visste at de var født i Norge, sier Thomas til Nettavisen.

- Jeg undersøkte dette litt nærmere, og fant ut at noen av dem hadde blitt sendt til Somalia for å gå på skole. Noen av dem var helt nede i syvårsalderen da de ble sendt, og noen ble der i flere år.

Dette førte til at han ville forske nærmere på temaet, noe som resulterte i den akademiske artikkelen «Norwegian-Somali parents who send their children to schools in Somalia», som ble publisert i tidsskriftet Cogent Education.

I denne prosessen hadde Thomas samtaler med til sammen 28 elever, rådgivere, imamer og foreldre - hvorav halvparten var elever.

- For dårlig disiplin i norske skoler
Han mener barna som ble sendt bort fra Norge, gikk glipp av viktig kunnskap som skulle gjøre dem rustet til å klare seg senere i det norske samfunnet.

- Skolene i Somalia er nesten et slags «rehabiliteringsprosjekt» for norsksomaliske barn som har mistet kulturen og religionen sin. Men barna er på en måte traumatisert når de kommer tilbake.

- I en klasse på skolen der jeg jobbet, var det fire av syv norsksomaliske elever som var blitt sendt på skole til Somalia. Jeg pratet med dem i elevsamtaler to ganger i året. De gråt og følte at foreldrene gjorde dem en bjørnetjeneste ved å sende dem til Somalia. Foreldrene mente det var for dårlig disiplin her i Norge, og de ville at de skulle bli bedre i engelsk.

- Jeg stusset over denne kortsiktige tenkningen, fordi foreldrene visste at disse ungene skulle tilbake til Norge. Det lange fraværet fra norsk skole førte til at elevene gikk glipp av viktig kulturell kompetanse.

Se video:

- Skjer i stor skala
Thomas pleier regelmessig kontakt med det somaliske nettverket i Norge.

- De bekrefter overfor meg at foreldre fortsetter å sende barna sine til Somalia i stor skala. Lærerne i skolen vet dette, men det går under radaren på storsamfunnet, sier Thomas, som hard bodd 27 år i Norge.

- Det er vanskelig å forsvare at barn i Norge skal bli sendt til Somalia for å gå på skole. En elev gråt fordi hun hadde store framtidsplaner, men norsken var for dårlig til at hun kunne begynne på universitetet. Hun var bare syv år gammel da hun ble sendt til Somalia, sier han.

Les: - Ingen foreldre anmeldt for å holde barn borte fra skolen

Les: Listhaug vil frata foreldre oppholdstillatelse

- Begått stor urett mot barna
I samtaler med foreldrene, fikk han inntrykk av at de manglet et langsiktig perspektiv for barna sine.

- Det virker på meg som at foreldrene ikke tenker på hvilke konsekvenser dette har for ungenes utdanning. Flere av elevene følte at det var en stor urett som var begått mot dem, og at foreldrene hadde ødelagt framtiden deres, sier han.

Thomas er svært opptatt av at norske myndigheter tar fatt i problemet.

- De må fokusere mer på lærere og foreldre. Jeg jobbet som videregåendelærer i tre år. Jeg begynte å stille spørsmål. Skoleledelsen var mest opptatt av at media ikke skulle komme til skolen. De ville ikke ha oppmerksomheten, på grunn av denne rankingen av videregående skoler. Denne skolen var nesten helt på bunn, så de ville ikke ha unødvendig oppmerksomhet. Dette ties i hjel fordi de ikke vil ha mediefokus.

- Jenter skal ikke omgås gutter på skolen
Han forteller også om opplevelser der de norsksomaliske barna blir undertrykt av sine nærmeste.

- En gang var det en 17 år gammel norsksomalisk jente som kom gråtende bort til meg på skolen og sa at mannen hun skulle gifte seg med, krevde at hun sluttet på videregående. Han mente det ikke sømmet seg, i henhold til hans tolkning av koranen, at jenter skulle omgås gutter i klasserommet. Hun var oppriktig fortvilet. Hun hadde bare ett år igjen av videregående skole.

- Det norske samfunnet makter ikke å fange opp og hjelpe disse barna. Samtidig har noen av barna en rar lojalitet overfor dette systemet som undertrykker dem. De har ikke tillit til det norske samfunnet.

- Få opplever fysiske avstraffelser
Thomas har fått med seg nyheten om de to norsksomalierne som ble sendt til en koranskole i Somalia, som nærmest ble beskrevet som et fengsel med fysiske avstraffelser. Thomas mener imidlertid at slike ekstreme tilfeller hører til sjeldenhetene.

- Jeg tror det er en veldig liten minirotet her i Norge som opplever denne typen avstraffelser på skoler i Somalia. Jeg har snakket med mange i det somaliske miljøet om dette, og alle er sjokkerte. De mest omstridte skolene er i Sør-Somalia hvor al-Shabab herjer. Der er det en mye mere fanatisk form for islam, der salafisme og wahabisme som preger. I Nord-Somalia ser man litt ned på dem i sør, sier han.

- Det er ikke nødvendigvis rene koranskoler norsksomalierne blir sendt til. Det er en slags kostskoler. Men samtidig er det sånn at det ikke finnes sekulære skoler i Somalia. Alle skolene får koranundervisning, og alle fagene er gjennomsyret av koranen. Det finnes også en liten moské på mange av skolene hvor de kan be.

- Det er sjelden man hører om fysisk avstraffelse ved disse skolene i Somalia. Men det hender. Det vet alle. Det er nesten akseptert å utøve disiplin i disse landene.

- Norsksomalier skutt på åpen gate
Men Thomas sier imidlertid at mange av de norsksomaliske barna risikerer å oppleve vold på nært hold når de reiser til det konfliktfylte Somalia. Han forteller om en norsksomalisk tenåring som ble sendt til Somalia for å besøke slektninger i Mogadishu tidlig på 2000-tallet.

- Han ble skutt på åpen gate av Al-Shabab fordi han hørte på vestlig musikk på øretelefonene. Men dette er et ekstremt eksempel som vi aldri glemmer.

- Når foreldrene vet dette, hvorfor sender de da barna sine til Somalia? sier han.

Gunnar Stavrum: NRK-reportasjen avslørte helt tydelig en virksomhet som strider mot en serie norske lover, og det er bra at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug tar affære. Det skulle skjedd for lenge siden.