Gå til sidens hovedinnhold

Barna vil tape

Gruppeleder i Grünerløkka Rødt er svært kritisk til planlagt omorganisering i barnehagesektoren. Han mener at dette kommer til å gå ut over kvaliteten på tjenestene.

løkka: Bydelsadministrasjon i Bydel Grünerløkka har planer om en omorganisering av barnehagetjenesten. Etter den nye modellen skal barnehagene organiseres i enheter og hver enhet skal styres av en enhetsleder og en fagleder.

Det innebærer ingen kutt av stillinger, men jeg frykter på sikt at dette kan være en forberedelse på kutt, sier Ragnar Leine (R).

Leine mener at en styrer per barnehage er langt mer hensiktsmessig enn den nye modellen.

En barnehagestyrer har ansvaret for kun én barnehage, og ikke for flere som nå kan bli tilfellet. Nå er styreren på avdelinger hver dag, og kjenner godt alle foreldre og barn. Det gir en helt annen type nærhet, sier Leine.

Politisk behandling

Leine mener at barnehagesektoren ikke tåler slike eksperimenter.

Jeg er redd for at det på sikt kommer til å berøre både barna og foreldrene.
Leine ønsker at bydelsutvalget (BU) skal behandle denne saken.

Bydelsutvalget ble ikke orientert om dette fordi bydelsdirektøren mener at det ikke er nødvendig. Dette bestrider jeg, sier han.

Leine mener at fullmakter som BU har gitt bydelsdirektøren går ut på å kunne ansette eller erstatte ansatte.

Her er det snakk om en omorganisering, og jeg mener at BU absolutt burde ha noe å si i denne saken, sier han.

Skuffet

Nå vil han sende saken til videre saksgang i oppvekst- og kulturkomiteen.

Jeg håper at komiteen kan komme med en høringsuttalelse. Denne saken kommer ikke til å bli behandlet på dagens BU-møte på Grünerløkka. Grunnen er manglende forståelse for denne saken hos andre partier, mener Leine.

Jeg har snakket med både leder og nestleder i bydelsutvalget og må innrømme at jeg er skuffa over dem. Svaret jeg fikk tilbake var at de ikke ønsket å ha denne saken på sakskartet fordi de ikke har kjennskap nok til den Det er skuffende fra både SV og V.

Leine sier at verken Fagforbundet eller Utdanningsforbundet støtter omorganiseringen.

Det er de to fagforeninger som omfatter ansatte i barnehagene. Jeg håper at vi også kan få foreldrene med oss, og stoppe omorganiseringen, sier han.

Reklame

Mobilselskap kutter prisene - sjekk hvor mye du sparer