GREFSEN: – Det bør ikke være slik at en relativt ressurssterk foreldregruppe skal avgjøre hvilke tiltak som gjøres for å sikre skoleveiene. Dette bør ligge inne i skolebohovsplanen både når nye skoler bygges og når eksisterende skoler utvides, sier Ringsaker.

FAU-lederen ønsker derfor forslaget fra Venstre velkommen. Grefsen skole er selv midt i en prosess der skoleveiene skal sikres. Skolen fikk for to år siden innvilget midler til fysiske skolveitiltak. Og endelig er det i ferd med å skje noe. Før sommeren samles en prosjektgruppe bestående av skoleledelsen, FAU, utdanningsmyndighetene i Oslo og Bymiljøetaten divisjon samferdsel for å jobbe frem forslag til tiltak.

– For Grefsen FAU er det viktig at tiltakene blir så altomfattende som mulig. Det er viktig med tanke på at Grefsen skole skal få dobbelt så mange elever som i dag. Den skal midlertidig flyttes til Engebråten i byggeperioden, og senere overta deler av inntaksområdet til Disen skole. Det betyr for eksempel at mange foreldre bekymrer seg for kryssing av Grefsenveien. Vi må også se på situasjonen i Bråtenalleen, og på hvilke effekt den vedtatte stengingen av Kapellveien vil ha for trafikksikkerheten i tilstøtende veier, sier Ringsaker.

Han mener Grefsen generelt er heldigere stilt trafikksikkerhetsmessig enn mange andres koler i byen.

– Det er bare å se på hvor skolene ligger. Men når det er sagt har Grefsen utfordringer det er viktig å ta tak i, med tanke på barnas sikkerhet.