Gå til sidens hovedinnhold

BARNE- OG FAMILIEETATEN søker Informasjonssjef

Nyopprettet stilling. Vi arbeider innenfor et fagfelt med stor mediaoppmerksomhet. Etaten er i stadig omstilling og vi trenger en medarbeider som kan bedre vårt informasjonsarbeid overfor kundene og offentligheten og bidra til en god internkommunikasjon. De viktigste oppgavene: Informasjonsfaglig rådgiving overfor ledelsen, planlegging/tilrettelegging av BFEs mediekontakt, utarbeidelse av etatens overordnede informasjonspolicy og planer, pådriverrolle for koordinert informasjon/kommunikasjon mellom ledelsen og tjenestestedene og overfor eksterne aktører, redigering av BFEs intranett, internett, internavis, nyhetsbulletiner og annen interninformasjon. Krav til kompetanse: Høyere utdanning, fortrinnsvis innenfor medier/kommunikasjon, relevant informasjonsbakgrunn og solid medieerfaring, fortrinnsvis dokumenterte resultater fra lignende arbeid, solid muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Vi vektlegger at søker har nettverk innenfor pressemiljøet og kjennskap til etatens fagområde. Personlig egnethet, fleksibilitet, samarbeidsorientering og endringsvillighet, gode IT-kunnskaper og dokumenterte resultater fra tidligere stillinger vektlegges.

Referanse: KPO nr. 0119711
Søknadsfrist: 17.10.2003
Betingelser: Fast.
Dagtid 37,50 t/uke. Lønnstrinn 00.
Kontaktpersoner: Direktør Kirsten Hjermstad, telefon 23 42 80 10 / Stabsleder Svein B. Gundersen, telefon 23 42 80 25 .
Adresse: Administrasjonen
Søknad sendes: Byrådsavd. for servise- og organisasjon v/Steinar Hopland, Rådhuset, 0037 Oslo.

Reklame

Kun 3 timer igjen: De beste kuppene du gjør på Milrab-salget