Gå til sidens hovedinnhold

Barnebidrag til barnebortførere: Bred støtte til å rydde opp i lovverket

- Dette var ikke slik intensjonen var med loven, sier Erlend Wiborg (Frp). Han får bred politisk støtte for å rydde opp.

Nettavisen har tidligere skrevet om Fredrik Engebakken som betaler barnebidrag til mor i utlandet, en mor som er har bortført deres felles barn.

Det har skapt reaksjoner.

Nå ønsker flere sentrale politikere å endre lovverket for å hindre at penger blir utbetalt til personer som ulovlig har bortført barn fra Norge.

- Det var ikke slik intensjonen var, sier Erlend Wiborg (Frp) som leder Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Han var med å jobbe fram « Lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet» som trådte i kraft i 2015.

Årsaken til at Fredrik Engebakken må betale barnebidrag er at saken regnes som avsluttet fordi domstolen i mors hjemland har avgjort at barnet ikke skal tilbake til Norge, til tross for Haagkonvensjonens bestemmelser.

Fordi saken er avsluttet, krever Nav inn barnebidrag fra ham, og utbetaler pengene til mor i Sør-Amerika, selv om hun er siktet for kidnapping i Norge og han er tilkjent hovedomsorgen for barnet i Norge.

- Vi ønsket å bekjempe barnebortføring

- Vi ønsket å bekjempe barnebortføring, sier Wiborg videre. Han poengterer at et viktig virkemiddel var å stoppe utbetaling av barnebidrag, av rimelighetshensyn overfor forelderen i Norge som har blitt frarøvet barnet og som blir pålagt å betale barnebidrag.

- Men vi ønsket heller ikke at vi skal være med å finansiere kidnappingen gjennom å betale ut barnebidrag og andre ytelser, sier Wiborg.

Nav var dengang uenig i å stanse utbetaling av barnebidrag, og mente at det kunne forverre situasjonen for barnet, skrev NRK før loven ble vedtatt. Dette argumentet var daværende arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) uenig i.

– Det absolutt verste for barn er å bli bortført. Det er viktig at barn får ha samvær med begge foreldrene sine. Man skal også ha respekt for de lovbeslutninger som er gjort i domstolen. I denne saken har to rettsinstanser avgjort at far skal ha foreldreretten. Da er det viktig at myndighetene bidrar til at barn kommer tilbake. Det kan gjøres ved å stanse barnebidrag ved bortføring, sa han til NRK.

Fortsetter å betale ut barnebidrag

Over fire år etter at loven ble innført, betaler Nav likevel ut barnebidrag til foreldre som har bortført sine barn fra Norge.

Dette gjøres med støtte fra regjeringsapparatet.

Årsaken er unntak i loven som sier når man ikke lenger skal holde tilbake barnebidrag. Blant disse unntakene er når sakene er såkalt «avsluttet». Sakene kan bli avsluttet ved at en utenlandsk domstol avviser krav om at barn blir tilbakeført til Norge etter Haag-konvensjonen, slik tilfellet var for Fredrik Engebakken. Nav kan også gjenoppta utbetaling av barnebidrag av andre årsaker.

Les hva Nav skriver til Engebakken i denne saken

- Ordningen innebærer at en beslutning om å holde tilbake ytelser og barnebidrag, skal revurderes dersom situasjonen endrer seg. Revurdering skal automatisk skje dersom et vedtak om stans har vart i to år. Får Arbeids- og velferdsetaten (Nav) informasjon om at en sak om tilbakeføring av barnet etter barnebortføringskonvensjonen er avsluttet, kan barnebidrag ikke lenger holdes tilbake i medhold av loven, sier statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet til Nettavisen.

Vil tette «smutthullene»

Loven skulle motvirke barnebortføring da den kom i 2015, men antall bortføringer har økt de siste årene.

- Hva mener du om at loven praktiseres på denne måten?

- Jeg er skuffet og trist for alle det gjelder. Det var verre før, så vi har fått en innstramning, men det er fortsatt smutthull i loven som må tettes, sier Wiborg.

Les mer: - Bare menn må betale barnebidrag til kidnapper

Også hans partikollega i Fremskrittspartiet, Silje Hjemdal er på saken og har tatt saken opp med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

- Jeg gjorde det klart at jeg ønsket en gjennomgang av dette og at vi må finne en løsning uavhengig av hvor dette må løses. Dette vil vi komme snarlig tilbake til og jeg håper vi snarlig kan ta fatt i dette for å justere regelverket, sier hun til Nettavisen.

Hun har også tidligere kommentert saken om Fredrik Engebakken. Les den saken her: - Politikerne har sviktet barna som blir kidnappet

Ap: - Norsk lov må gjelde

Wiborg får bred politisk støtte i kravet om å endre praksis med å betale ut barnebidrag til foreldre som har bortført barn fra Norge.

SVs stortingspolitiker Karin Andersen har tidligere bedt regjeringen rydde opp i barnebidrag-praksisen.

Arbeiderpartiets Jan Bøhler sitter i justiskomiteen. Han mener praksis bør endres:

- Jeg mener at norsk lov skal gjelde i Norge. Det vil si at så lenge en norsk domstol har tilkjent faren hovedomsorgen og mora er siktet av politiet for barnebortføring, blir det i strid med intensjonen i den nye loven om å hindre barnebortføring når NAV utbetaler støtte til den som bortfører barnet, sier han.

Les mer: - Norge belønner barnebortfører. Det er helt urimelig

Også Senterpartiets Jenny Klinge sier hun vil ta opp saken.

- Dersom loven kan tolkes slik, er det etter min mening på sin plass å ta en ny runde på lovteksten. Ulovlig kidnapping blir ikke bedre av at hjemlandet til kidnapperen godkjenner forholdet. Å stoppe barnebidrag er således et tiltak som må være mulig også om en domstol i et annet land har et annet syn på saken enn norske myndigheter, sier hun, og legger til:

- Jeg kommer til å stille justisministeren et skriftlig spørsmål til skriftlig besvarelse om dette.

Les også

Barnebidrag til barnekidnappere: - Unntaket blir regel

Kommentarer til denne saken