Nettavisen har gjennom flere artikler satt fokuset på en ordning som gjør at Norge sender barnebidrag til foreldre i utlandet som ulovlig har bortført barn fra Norge.

Pappa Fredrik Engebakken fortalte hvordan han betaler barnebidrag til mor i Sør-Amerika, til tross for at moren er siktet for kidnapping i Norge og han er tilkjent hovedomsorgen av norsk domstol.

Tall fra Nav og regjeringen viser at problemet er økende og at det i stor grad er menn som må betale bidrag for barn ulovlig kidnappet fra Norge (les egen sak).

Stortingspolitiker Karin Andersen (SV) har bedt regjeringen rydde opp i barnebidrag-praksis (les egen sak).

- Urimelig behandling av foreldre

Foreningen 2 Foreldre (F2F) sier at foreningen lenge har påpekt urimelig behandling av foreldre, men at norske myndigheter er motvillige til å endre regelverket.

-Vi har sagt at staten opptrer som hovedsponsor for ulovlig barnebortføring, fordi den tar jobben med å kreve inn penger fra forelderen i Norge for å støtte bortfører økonomisk, sier Rune Harald Rækken i Foreningen 2 foreldre.

Han frykter at signaleffekten fra norske myndigheter fører til flere barnebortføringer.

Rækken opplever at selv om det er politisk vilje til å endre regelverket, så er det en motvilje i det offentlige apparatet. Denne motviljen gjør, i følge ham, at det blir lagt inn så mange unntak fra hovedregelen at unntakene blir regelen.

- De gjør endringer, men på en slik måte at det ikke betyr så mye i praksis, sier han.

Unntakene i loven om utbetaling av barnebidrag

Barnebortføring har vært et problem i mange år. I 2015 kom loven « Lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet». Den har som formål «å fremje rask tilbakeføring av barn som er bortførte til utlandet og å førebyggje slik bortføring».

Loven sier at Nav og Husbanken skal stoppe utbetaling av barnebidrag og annen støtte når barn blir bortført til utlandet.

Imidlertid er det lagt inn unntak i loven som regulerer når utbetaling av barnebidrag kan fortsette, selv om barnebortfører er siktet for kidnapping i Norge.

- Dette er ikke intensjonen med loven, men det blir praksis. Det er ingen som sier at staten skal sponse internasjonal barnebortføring, men det blir realiteten, sier Rækken.

Rækken legger til at Norge nylig har blitt dømt for å bryte «Barnas rett til familieliv» i forbindelse med barnevern-sakene som nylig har vært ført ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Også i saker med barnebortføring mener Rækken at Norge bryter med internasjonale menneskerettigheter, fordi man legger til rette for at en foreldre ulovlig kan bryte barnets samvær med den andre forelderen.

Minister Ropstad er taus

Nettavisen har forsøkt å få kommentar fra barne- og likestillingsminister Kjell Ingolf Ropstad i denne saken. Departementet svarer at barneloven ikke inneholder unntak fra betaling av barnebidrag.

- Barneloven inneholder ingen unntak eller regler om opphør av foreldrenes forsørgelsesplikt grunnet uenighet mellom foreldrene om hvor barnet skal bo, eller der foreldrene urettmessig tilegner seg omsorgen. Utgangspunktet er at barnet har krav på forsørgelse fra begge sine foreldre, uavhengig av hvor barnet måtte bo eller oppholde seg, kommenterer departementet på problematikken rundt barnebidrag til barnekidnappere.

Nettavisen har spurt statsråden om dette betyr at barnebidrag også skal utbetales til foreldre som ulovlig har kidnappet barn fra Norge.

Vi har så langt ikke fått svar.