Gå til sidens hovedinnhold

Barnehage får sjokkregning - må betale 210.000 mer til kommunen

Oslo kommune krever nå markedspris for festede barnehagetomter. For Godlia barnehage betyr det en økning fra 5.000 til 215.000 kroner.

GODLIA: Godlia barnehage feiret nylig 25-årsjubileum, men har fått en lite hyggelig bursdagsgave fra Oslo kommune. Da festekontrakten ble fornyet i september gikk leien opp med 210.000 kroner, uten forvarsel.

– Vi har betalt 5000 kroner, nå skal vi betale 215.000. Det er krise. Vi er en liten barnehage med null profitt, og vet ikke hvordan vi skal klare å håndtere dette, sier styreleder Gunhild Melhuus Birkemoe.

I mars vedtok bystyret å oppheve ordningen med subsidierte festeavtaler for barnehager. 61 private barnehager som driver på Oslo kommunes grunn har frem til nå hatt svært gunstige avtaler. De fleste har betalt en årlig, symbolsk festeavgift på 5000 kroner.

Må ut med over 100.000 kroner

«Både nye og eksisterende festere må kunne forventes å kunne betjene en årlig festeavgift på 100.000–200.000 kroner» heter det i saksdokumentene.

Endringen kommer som en konsekvens av at de private barnehageaktørene fikk mulighet til å ta ut utbytte fra driften i 2012.

Byrådet oppfatter derfor at grunnlaget for innføringen av den lave festeavgiften på 60-tallet, nemlig at de fleste barnehagene var foreldredrevet og «non-profit», ikke lenger er til stede:

«Situasjonen etter dette vedtaket er da at kommersielle selskap kan feste tomt tilnærmet gratis av kommunen».

Godlia Barnehage

(Foto: Karl Andreas Kjelstrup)

For Godlia barnehage vil økningen i festeavgiften kunne få dramatiske konsekvenser.

– På sikt blir det kritisk for driften. Ved å bruke av egenkapitalen kan vi klare å ta høyde for dette noen år, men det er en kortvarig løsning. Slik som rammebetingelsene er har vi ingen mulighet for å øke inntektsgrunnlaget, og vi ser dystert på framtiden, sier Birkemoe.

Ber om særbehandling

Styrelederen har vært i møte med finanskomiteen i rådhuset. Der ber hun om at det differensieres mellom ideelle og kommersielle aktører.

– Vi har fremmet forslag om at ikke-kommersielle barnehager får fritak fra tomtefesteavgift på markedsnivå, sekundært en økt kompensasjon som dekker avgiften, sier hun.

Medlem i finanskomiteen, Ivar Johansen (SV), ser at det nye regelverket slår uheldig ut for enkelte barnehager.

– Vi ser i etterkant at vi nok burde ha skilt på type barnehage. Samtidig kan det være vanskelig å definere hva som er en ideell barnehage.

Halvt års varsel

Han har nå sendt et skriftlig spørsmål til byrådet der han ber om at det vurderes å presisere bystyrevedtaket etter Godlia barnehages innspill.

Festeavtalene til de 61 barnehagene er svært ulike i varighet. Mens flere går ut i år, løper andre både ti og 30 år frem i tid. Oslo kommune har mulighet til å øke festeavgiften til markedspris også for barnehagene med eksisterende avtaler på seks måneders varsel.

Private barnehagers landsforbund sier til Nordstrands Blad at dette er en sak mellom barnehagene og kommunen, men at de bistår sine medlemmer juridisk i hver enkelt sak.

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter