Barneombudet etterlyser bedre etterforskning av overgrepssaker

- FOR DÅRLIG: Barneombud Anne Lindboe mener at politiet ofte er for dårlige til å etterforske overgrep mot barn.

- FOR DÅRLIG: Barneombud Anne Lindboe mener at politiet ofte er for dårlige til å etterforske overgrep mot barn. Foto: Marius Hage (Barneombudet)

Barneombudet mener dårlig etterforskning av overgrepssaker er et rettssikkerhetsproblem.

17.02.15 20:47

- God etterforskning er vesentlig for å finne ut hva som har skjedd, og for å sikre barnas, og de voksnes, rettssikkerhet. I dag er miljøene for små, og kompetansen er mange steder for dårlig, sier barneombud Anne Lindboe.

Nettavisen har tidligere skrevet om Robert som mistet samværet med datteren sin etter at han ble beskyldt for incest for to år siden. Fordi politiet ikke har etterforsket saken ferdig, får han ikke se datteren. Robert mener han er utsatt for falske beskyldninger med det formål å hindre samvær.

Politiet i Hedmark sier at saken ikke har blitt prioritert på grunn av andre saker.


Psykolog og advokat Grethe Nordhelle sier til Nettavisen at sakkyndige, domstolen og barnevernet i dag er for dårlig til å avsløre manipulerende foreldre, og at feil foreldre for ofte får omsorgen for barna.


Barnas sikkerhet er viktigst
Lindboe uttaler seg på generelt grunnlag. Hun mener det er viktig med gode etterforskningsmiljøer, med god rutine på å etterforske saker med barn, slik at man finner ut hva som har skjedd når det kommer informasjon om mulige overgrep.

Lindboe poengterer at der man likevel ikke kan være sikker på hva som har skjedd, så må man utøve et føre var-prinisipp slik at man ikke risikerer at barnet blir utsatt for overgrep.

- Barneombudet har vært mest bekymret for barn som har blitt sendt til samvær med overgriper. Det er absolutt det verste som kan skje. Derfor må førsteprioritet være å sørge for at barna er trygge, sier barneombudet.


Ønsker vurdering av barnedomstol
Lindboe sier at rettssikkerhet ikke bare må styrkes gjennom bedre politietterforskning, men også gjennom bedre kompetanse hos domstolen og blant sakkyndige.

- Vi er enig i at det er utfordringer i det ordinære domstolsystemet. Barneombudet jobber sammen med domstolen for å forbedre det systemet som vi har i dag, sier Lindboe.

Hun ønsker også en utredning av en egen barnedomstol, slik barneadvokat Thea Totland (les egen sak) og psykolog og advokat Grethe Nordhelle (les egen sak) har tatt til orde for i Netavisen tidligere.

- Vi ønsker en utredning av om det skal opprettes en barnedomstol velkommen, men Barneombudet har ikke tatt noen stilling til om det er best med en egen barnedomstol, eller om det beste er å gjøre forbedringstiltak i den domstolen vi har i dag.

Vil ha bedre sakkyndige

Barneombudet mener at de sakkyndige i disse sakene ofte gjør for dårlig arbeid.

Sakkyndigordningen må styrkes. Vi må ha sakkyndige med god kompetanse. I dag kan det være vanskelig å finne gode sakkyndige. Å bruke nok tid er vesentlig i disse sakene, og det viktigste er kanskje at de også snakker med barna på en ordentlig måte, sier Lindboe.

Fakta

Ny politireform

Vil styrke familievernkontorene

- Høyesterettsadvokat Kjell Holden har foreslått egne bistandsadvokater for barna (les egen sak). Hva tenker du om det?

- Vi har ikke vurdert spørsmålet om egen bistandsadvokat for barna i forbindelse med rettssaker, men kommer konfliktene først for retten så kan det være en god ide, sier Lindboe og legger til:

- Høy foreldrekonflikt har store konsekvenser for barna. Det er derfor viktig å senke konfliktnivået. Derfor jobber vi for at flere konflikter skal bli løst hos familievernkontoret.

Barneombudet ønsker å styrke familievernkontoret og gi barna en egen time slik at deres stemme blir hørt når foreldrene skal gå fra hverandre.

I endringene i barneloven som trådte i kraft 1. januar 2014 åpnes det for bruk av egen advokat/representant for barn i enkelte saker.

Les også: Her er den nye politireformen


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.