Mandag fortalte advokat advokat Solveig Brorson Olsen at beskyldninger om seksuelle overgrep er det nye våpenet i barnefordelingssaker. Hun forsvarer en far som ikke har sett datteren sin på to år, fordi mor har beskyldt ham for å ha forgrepet seg på datteren. Han mener han er uskyldig, men etter to år etterforsker politiet ennå saken. Imens har barnevernet satt en stopper for kontakten mellom far og datter.

Mange lesere reagerte kraftig på Nettavisens Facebook-side etter at saken ble publisert mandag, og mange uttrykker støtte for «Robert» som Nettavisen skrev om.

Psykolog og advokat Grethe Nordhelle har i flere år holdt kurs og foredrag for dommere, for barnevern, familievern og BUP om manipulering i forbindelse med barnefordelingssaker.

Hun sier at falske beskyldninger og forsøk på manipulering av offentlige institusjoner, er vanlig i barnefordelingssaker med høyt konfliktnivå. Nordhelle poengterer at dette skjer både blant mødre og fedre.

To muligheter
Nordhelle sier at domstolen og barnevernet ofte ikke klarer å avsløre den som manipulerer. Når påstander om vold, overgrep, omsorgssvikt og seksuelle overgrep kommer fram, så vil én av partene være den manipulerende part som forsøker å påvirke omgivelsene for å bli trodd. Ofte får denne personen med seg skole, barnevern og andre institusjoner.

- De som er seksuelle lovbrytere er i utgangspunktet manipulerende. De manipulerer for å skjule overgrepene.

- Det andre sporet er oftest mødre som får barn med en mann, og som ønsker å bli kvitt mannen. Foreningen 2 Foreldre (F2F) har mange medlemmer med nettopp den erfaringen - manipulerende kvinner som har psyket fedrene ut av bildet, sier Nordhelle.

- Systemsvikt
Nordhelle mener at hverken domstolen eller barnevernet er godt nok skodd til å finne den manipulerende part.

- Her er det systemsvikt. Domstolene klarer ofte ikke å fange opp bevis for to ulike spor. De sakkyndige konkluderer ofte for tidlig, og det legges for mye vekt på deres rapporter. Barnevernet reagerer ofte for raskt og for voldsomt i disse sakene. De klarer ikke å ha et åpent syn gjennom en lengre prosess, sier Nordhelle.

Konsekvensen blir gjerne at barna mister mer eller mindre kontakt med den ene parten, og at den manipulerende parten får omsorgen.

- Feil forelder
- Gjennom årene har jeg blitt kjent med en god del saker over hele landet der manipulerende personer har vunnet omsorgen i domstolen. Dette er foreldre som bare tenker på seg selv, og som ikke er godt egnet som omsorgspersoner. Det får med andre ord alvorlige konsekvenser for barnet.

- Stort problem
-Det er et stort problem for det har helt sikkert hendt at falske anklager har ført frem i barnefordelingssaker. Det er jeg åpen på, bekrefter tingrettsdommer Kjetil Gjøen i Sunnmøre tingrett. Han kan heller ikke garantere at det ikke har skjedd med ham som dommer.

Gjøen sier at lovverket i dag skal gi sterk beskyttelse av barna, og at man aldri kan ta sjanse på at påstander av denne karakter ikke er riktige.

- I de tilfellene vi kan være i tvil om overgrepet har funnet sted, så må vi legge avgjørende vekt på at barnet må vernes for nye overgrep. Det betyr at vi må sette barnet i høysete i familiesaker. Det tror jeg alle vil forstå, sier han.

Gjøen sier at sakkyndige ofte har stor innflytelse i disse sakene.

Nordhelle mener at særdomstoler i saker som omhandler barn, kan være en løsning.

- Jeg har tidligere tatt til orde for at vi må ha en særdomstol med spesialkompetanse på området, der også barnevernsakene blir inkludert. Dette er de viktigste sakene vi har. Et barn som blir boende med feil forelder er et barn for mye, sier hun.

Har du kommentarer til denne saken, kan du sende e-post til Nettavisen her.

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!