Én av fem pasienter innlagt på sykehuset i Bærum med covid-19 hadde et svært alvorlig sykdomsforløp. Det viser en studie publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Studien er den første som er gjort av pasienter innlagt i Norge.

Fra 9. til 31. mars 2020 ble 42 pasienter med covid-19-infeksjon innlagt på Bærum sykehus.

De vanligste symptomene var feber (79 %), redusert allmenntilstand (79 %), pustebesvær (69 %) og hoste (67 %). I alt 9 pasienter (21 %) hadde et svært alvorlig sykdomsforløp, og ble behandlet på intensivavdelingen eller døde under sykehusoppholdet.

Få siste nytt om korona-smitten i vårt nyhetsstudio her.

Alvorlig forverring

– Noen pasienter syntes å oppleve alvorlig forverring av sykdommen sent i forløpet. Det er noe av det som skiller covid-19 fra andre, vanlig infeksjonssykdommer, sier Håkon Ihle-Hansen, konstituert overlege ved medisinsk avdeling på Bærum sykehus og førsteforfatter av studien.

Mange av de første tilfellene som ble registrert ved sykehuset i Bærum var yngre, spreke og uten andre sykdommer. Forfatterne tror dette kan skyldes at den første fasen av covid-19-utbruddet i Norge var preget av tilfeller der smitten kom fra utlandet. De forventer at antallet eldre og skrøpelige som blir innlagt på sykehus med covid-19 vil øke etter hvert som smittespredningen i befolkningen øker.

Les også: Sverige: Tillater bruk av dyremedisin på mennesker

– Overraskende

Sykdomsbildet ved covid-19 er variert, og kan innebære alt fra milde forkjølelsessymptomer til akutt lungesviktsyndrom og død. Andelen med svært alvorlig forløp – det vil si behov for behandling i intensivavdeling eller død – har i foreløpig publiserte rapporter vært ca. 15 prosent av sykehusinnlagte pasienter, men med lokale variasjoner.

Les: Oversikt over alle symptomene på koronaviruset

I Bærum var altså denne prosentandelen på 21, seks prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for europeiske undersøkelser:

– Det var faktisk overraskende, sier Ihle-Hansen til Nettavisen, før han understreker at det finnes sykehus med både bedre og enda verre tall i Europa.

– Jeg tror det dreier seg om at vi kan ikke sammenligne oss med tall fra utlandet. Både alderssammensetningen og hvem som legges inn på sykehus påvirker disse tallene. Men vi må jo likevel si at det var en høy andel som ble alvorlig syke, til tross for at de vi har hatt med i studien i utgangspunktet var ganske spreke, sier overlegen til Nettavisen.

Artikkelen fortsetter under avstemningen.

Les: Ny forskning: Virusspredning skyldes menneskelig aktivitet

Flere epidemiologiske, demografiske og sosioøkonomiske forskjeller mellom landene kan også påvirke resultatene.

– Derfor er erfaringer fra norske sykehus etterspurte og nødvendige, sier Ihle-Hansen.

Les også: Hevder USA hadde kunnskap om koronaviruset i november: - Overraskende og skuffende

Identifisere pasienter med risiko

En viktig erfaring som forskerne har gjort seg er hvilke kriterier og symptomer man skal se etter hos pasienter ved innkomst. Dette kan si mye om hvem som står i risiko for et svært alvorlig forløp.

I rapporten står det at dette gjelder pasienter som skårer høyt på skåringsverktøyet «NEWS2», National Early Warning Score 2:

– NEWS2 sier noe om hjertefrekvensen vår, blodtrykket vårt, temperaturen vår, om vi har behov for oksygentilskudd og hva som er oksygenmetningen i blodet vårt, forteller Ihle-Hansen til Nettavisen.

Det er altså pasienter som skårer høyt på NEWS2 ved innkomst som senere ofte går inn i et alvorlig sykdomsforløp.

Betydningen av disse kriteriene kan være et sentralt funn når det gjelder hvilke skåringsverktøy norske sykehus skal ta i bruk for å tidlig oppfatte hvilke pasienter som står i fare for å trenge intensivbehandling.

NEWS2 er bare ett av flere slike verktøy. De andre verktøyene er ifølge Ihle-Hansen allerede mye brukt, men er ikke spesielt godt egnet til å fange opp disse pasientene.

Går bra for de fleste

Den yngste pasienten i studien var 30 år gammel, mens den eldste var 95 år. Flertallet av pasientene var 70 år eller eldre, og hadde godt funksjonsnivå.

Ihle-Hansen sier det er viktig å understreke at selv om 21 prosent av de undersøkte pasientene gikk gjennom et alvorlig forløp så gikk det bra med de fleste:

– I løpet av de 3.5 ukene studien varte så skrev vi ut over halvparten av pasientene igjen. Så de fleste går det svært bra med. Vi skriver de ut i god forfatning, sier Ihle-Hansen.

Selv om de er i risikogruppen?

– Ja.

I skrivende stund er 252 pasienter innlagt på norske sykehus etter koronasmitte. 6.155 er smittet, mens 108 er døde.