Et innslag i Dagsrevyen på NRK har fokus på bystyrepolitiker Bashe Musses (Ap) syn på koranskoler.

- Da NRK avslørte hvordan norske barn og unge ble mishandlet på koranskoler i Somalia, sa Musse at han var rystet over avsløringene. Men til somalisk TV avfeier han barnas fortellinger, ifølge oversettelser utført for NRK.

I en rekke artikler har NRK avslørt innesperring, lenking og mishandling på koranskoler i Somalia.

Føler seg hengt ut

Musse sier til Nettavisen onsdag morgen at han har det tungt og føler seg fremstilt som en løgner hos NRK.

Han mener intervjuet med somalisk TV er tatt ut av en sammenheng og inneholder språklige misforståelser, som at «vanskelig for å tro» tolkes som «det tror jeg ikke på». Musse misliker også at det etterlatte inntrykket som gis av Somalia i Norge er så negativt.

Nå har han tatt kontaktet med advokat advokat Arild Humlen for å få vite om sine juridiske rettigheter.

- På vegne av han, vil jeg meddele dere at NRKs innslag som refererer til et intervju med somalisk TV ikke gir et korrekt bilde av det han uttalte til TV-selskapet og det han tidligere har sagt - og fortsatt mener - sier Humlen til Nettavisen.

- Ikke mishandling på koranskolene

Musse hevder dessuten at det er et skille mellom «koranskoler» og «rehabiliteringskoler» eller «rehabiliteringssenter» i Somalia.

- NRK skiller ikke mellom koranskoler, som jeg husker som fine, og rehabiliteringssentre, som ikke har noe med Koran og islam og gjøre og hvor det skjer mishandling, sier Musse til Nettavisen.

Norsk-somalieren forteller at det er 34 år siden han kom til Norge.

Han er den fremste talspersonen for det norsk-somaliske miljøet i Norge. Innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn fra Somalia teller 42.406, ifølge SSB. Etter Polen, Litauen og Sverige, utgjør Somalia det fjerde største landet med innvandring til Norge.

- Fysisk avstraffelse fins

- Mener du det ikke skjer mishandling på de du kaller tradisjonelle koranskoler, Musse?

- Ja, svarer han, og fortsetter:

- Fysisk avstraffelse fins, som slag på armen eller klask på rumpa. Det vil jeg tro skjer, og det må vi jobbe mot. Men grov mishandling skjer ikke der, sier han.

I 2010 fikk Norge nulltoleranse mot alle form for klaps og dask av barn. «Et barn ikke må bli utsatt for vold eller på annen måte bli behandlet slik at den fysiske eller psykiske helsen utsettes for skade eller fare,» heter det i barneloven.

NRK avviser kritikken

Nettavisen har vært i kontakt med NRK.

- Bashe Musse mener (via sin advokat) intervjuet i somalisk TV, referert til i Dagsrevyen, er tatt ut av en sammenheng og dermed gir en «uriktig fremstilling». Hva vil dere si til det?

- Hele intervjuet Bashe Musse ga til somalisk TV, der han snakker om koranskoler, er oversatt i NRKs nettsak, slik at lesere selv kan dømme om vi har tatt ting ut av sin sammenheng eller ikke. Vi vinklet vår sak på det mest sentrale momentet i intervjuet. Ifølge våre to oversettelser sier Musse at han ikke tror at unge blir slått og mishandlet, slik NRK har framstilt det, sier fagredaktør Knut Magnus Berge til Nettavisen.

- NRK har tatt sitatene helt ut av sin sammenheng. Musse er en sterk motstander av praksisen på «rehabiliteringsskolene» og har advart mot å sende barn til slike skoler/anstalter, sier advokaten. Hva vil dere si til det?

- Disse synspunktene er gjengitt både i NRKs nettsak og reportasjen i Dagsrevyen: At Musses råd til foreldre er å ikke sende unge på koranskoler/rehabiliteringssentre, svarer Berg.

- Er det noe galt med de to oversettelsene til NRK?

- Vi har fått intervjuet han ga til somalisk tv oversatt av to uavhengige oversettere. Bashe Musse er heller ikke veldig konkret overfor oss når det gjelder hva som er galt oversatt. I tillegg til samtidig imøtegåelse i artikkelen, har vi gjengitt et brev han sendte til NRK – i sin helhet, svarer Berge.

- Vanskelig for å tro

Advokat Humlen gjentar et av de viktigste ankepunktene Musse har overfor NRK, da Nettavisen tar kontakt.

- Det som er problemet med NRK-intervjuet er at man ikke ser det hele i en større kontekst, men har tatt ut deler og oversatt det, sier Humlen.

NRK viser blant annet til at Musse skal ha sagt:

«At to voksne mennesker bytter på å slå barn som er bundet fast, kan jeg ikke tro. Men dette er historien som har blitt solgt til det norske folk. Det er vanskelig å forsvare seg mot dette ettersom media virker å være ensidig, men jeg tror ikke at dette forekommer.»

- Han benekter ikke historiene

- Det Musse mente da, og nå, er at de handlinger som er beskrevet av norsk ungdom på rehabiliteringssenter i Somalia, er vanskelig å forstå at har foregått. Han benekter ikke historiene, men ut fra hans kjennskap til koranskolene er det så alvorlig og graverende, at det nesten ikke er til å forstå, sier Humlen.

Men:

- Han benekter ikke historiene, verken til NRK eller somalisk TV. Dette er ikke noe forsøk på å bagatellisere - men så alvorlig at det nesten ikke er til å tro, uansett hvor det hadde skjedd, sier advokaten.

Vil rette opp inntrykket

- Hva kommer dere til å gjøre videre overfor NRK?

- NRK har tatt sitatene helt ut av sin sammenheng. Musse er en sterk motstander av praksisen på «rehabiliteringsskolene» og har advart mot å sende barn til slike skoler/anstalter.

- Vil dere gjøre noe mer overfor NRK?

- I føste omgang er vi opptatt av å rette opp inntrykket som er gitt, som vi mener er helt feil, sier Humlen.

- Har du fått dette oversatt eller legger du kun Musses versjon til grunn?

- Jeg har gått gjennom store deler av intevjuet med Musse som hans advokat, og bringer videre hans versjon, svarer advokaten.

NRK: - Barna kaller dette koranskoler

Fagredaktør i NRK, Knut Magnus Berge, er ikke enig med advokaten.

- Sammenhengen er tydelig og klar, og vi har ivaretatt hans rett til samtidig imøtegåelse i artikkelen og TV-reportasjen, sier Berge til Nettavisen.

- Musse sier at «NRK skiller ikke mellom koranskoler, som jeg husker som fine, og rehabiliteringssentre, som ikke har noe med Koran og islam og gjøre». Hva vil dere si til det?

- Barna og ungdommene vi har snakket med kaller selv disse institusjonene for koranskoler. De forteller også at de måtte studere koranen i flere timer hver dag, og at det var hovedaktiviteten. Flere av skolene selv framhever koranstudier som hovedbeskjeftigelsen. Men vi er åpne for å diskutere begrepsbruken i dekningen, sier fagredaktøren.

Oslo Ap-leder: - Ingen konsekvenser

- Hva med forholdet til Arbeiderpartiet (Ap) videre? Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, beskriver dette overfor NRK som «veldig uheldig dobbeltkommunikasjon» fra Musses side.

- Ap må også ta innover seg at NRK har misforstått. Det er ikke noe å beklage eller misforstå. Dette er en uriktig versjon, sier advokat Humlen.

AP-lederen har karakterisert uttalelsene til Musse som «sjokkerende». Musse sier han til Nettavisen at han ikke har hørt noe fra Jacobsen etter innslaget, men at de har snakket sammen om dette tidligere.

- Ingen konsekvenser

Nettavisen har snakket med Frode Jacobsen onsdag ettermiddag.

- Jeg har gitt klar beskjed til Bashe Musse om at jeg setter liten pris på at han har skapt uklarhet om hva han mener om koranskolen, sier Jacobsen til Nettavisen.

Ifølge Jacobsen hadde de to et møte i forrige uke hvor de diskuterte NRK-innslaget.

- Vil dette få noen konsekvenser for Musse som bystyrepolitiker for Ap i Oslo?

- Nei, det gjør det ikke. Han uttaler seg ikke på vegne av Arbeiderpartiet, og det er klinkende klart hva Arbeiderpartiet mener om saken. Når det er sagt, så skal han bidra til å fremme vår politikk. Det er han enig i, sier Jacobsen.

- Og det er?

- Ingen norske barn bør sendes til koranskoler, slår Jacobsen fast.

Musse delte selv intervjuet med somalisk TV på sin Facebook-side i mars.