Gå til sidens hovedinnhold

Bassengtreninga "redda"

Varmtvannstreninga på Sofienbergsenteret kan likevel fortsette etter nyttår, etter at Bydel Grünerløkka ga "grønt lys" til egenbetaling.

SOFIENBERG: Østkantavisa skrev for to uker siden om damegjengen som sto i fare for å miste tilbud om trening i varmtvann på Sofienbergsenteret. Over hele landet blir basseng lagt ned, som følge av at tilskuddsordningen til fysioterapeutene ble lagt om i regjeringens statsbudsjett. Særlig går dette utover revmatikere og folk med muskel- og skjelletlidelser som er helt avhengig av slik trening.

Kan fortsette

Fysioterapeut Trine Rokne Vågen har fått klarsignal fra Bydel Grünerløkka. Det er greit for dem at bassengbrukerne betaler direkte for å dekke inn leia til basseng.

– Bydelen har sagt at de skal få lov til å gjøre dette. Jeg får ikke lenger lov til å ta betaling, men de styrer dette selv, dersom de er villig til å betale det. Alle i min gruppe har stilt seg positiv, sier hun til Østkantavisa.

Bydelen betaler 410.000 i året for å leie bassenget på Sofienbergsenteret. Helse- og sosialsjef Tage Guldvog bekrefter at saken er midlertidig løst.

– Vi har ingenting imot at brukerne selv betaler. Dette er noe som brukergruppa og fysioterapeuten selv må ordne med, sier Guldvåg.

Men at bydelen skal inn med penger til én brukergruppe, stiller han seg noe skeptisk til.

– Vi synes vel at det er betenkelig, sier helsesjefen.

– For da kan andre grupper føle seg urettferdig behandlet igjen?

– Ja, vi tenker det, sier han videre.

– Er ikke dette en måte å omgå regelverket på?

– Nei, det tror vi ikke. Men vi har anbefalt fysioterapeuten å gå i dialog med Sofienbergsenteret for å få til en mer permanent ordning, sier Guldvåg.

Rødt tok opp saken

Rokne Vågen understreker at det ikke er noen permanent løsning på saken. Hun er avhengig av at mange nok bruker tilbudet jevnlig. Ellers blir det ikke regningssvarende for henne å leie varmtvannsbassenget. Og da kan tilbudet ryke.

– Hittil har ikke dette vært noe problem. For meg blir dette midlertidig og mer usikkert. Jeg må ha minimum åtte i gruppen og de må nå binde seg for lengre tid. Det er ikke tilfredsstillende på sikt, sier hun.

Det var Rødt på Grünerløkka som tok opp saken i bydelsutvalget, og sikret flertall i saken.

– Det ble flertall for et omforent forslag fra Frp og Venstre. Vi legger til rette for at brukerne kan betale leie av bassenget direkte til Sofienbergsenteret, sier Ragnar Leine i Rødt Grünerløkka.

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant