Gå til sidens hovedinnhold

Beboerne har betalt 2000,- for å få leie her. Nå kan de ende opp som eiere - uten å betale.

Millionkrangel i Bergen.

Tiden har løpt fra de kooperativene boligselskapene, har styret i AS Bergens Sporveisfunksjonærers Byggeselskap fått beskjed om, ifølge Bergensavisen.

Skatteetaten, revisoren og flere advokater – sier styreleder Tom Ormberg – har gitt beskjed om at selskapets vedtekter må tilpasses de gjeldende lover og regler.

Byggene ble reist i 1916, og vedtektene har helt til det siste stått nesten uendret siden den gang.

Men i slutten av mai ble de endret i løpet av en ekstraordinær generalforsamling.

På generalforsamlingen åpenbarte det seg en helt klar splittelse.

Delt eierskap
85 prosent av AS Bergens Sporveisfunksjonærers Byggeselskap eies av dem som bor i Trikkebyen. De resterende 15 prosentene eies av Bergen Sporveifunksjonærers forening.

Fagforeningen stilte med egen advokat på generalforsamlingen, som truet beboerne med rettslige skritt da fagforeningen hadde tapt avstemmingen om vedtektsendringene.

Beboerne hadde mobilisert og samlet seg, og fagforeningen ble satt på sidelinjen.

Det styreleder Tom Ormberg på nøkternt vis kaller en vedtektsendring, kaller leder i Bergen Sporveifunksjonærers Forening, Morten Ulevik, noe helt annet. Uten at han helt har funnet et ord han vil si høyt.

–Men det er litt som om den du har leid ut kjellerleiligheten din til, ringer på døren din og sier at han har solgt leiligheten for deg og tatt pengene, sier Ulevik.

Få sporveisfunksjoner
Nå er det snart 50 år siden det gikk trikker i Bergen, og det er lenge siden Bergen sporveifunksjonærers forenings medlemmer hadde fortrinnsrett på boligene.

I takt med velferdsøkningen i vårt land, har også sporveifunksjonærer fått råd til å kjøpe sine egne boliger. De er ikke så mange heller. Selv etter at Bybanen kom i stand, ville det ikke vært praktisk mulig å fylle Trikkebyens 110 leiligheter med sporveifunksjonærer.

Før vedtektsendringen i mai kunne egentlig hvem som helst bo der. Ville du ha en leilighet i Trikkebyen, måtte du skrive deg på en venteliste. Når det ble en leilighet ledig, og om du fikk en positiv vurdering av styret, kunne du flytte inn.

Først måtte du imidlertid kjøpe en aksje verdt 2000 kroner som inngangsbillett. Aksjen eide du til den dagen du flyttet ut. Da måtte du selge den for det du ga.

Nå, mener fagforeningsleder Ulevik, er denne aksjen blitt verdt 1000 ganger mer. Vedtektsendringen har gitt beboerne en eierpost i bygningsmassen. Før ville aksjen gitt dem en rett til å bo der.

–Det er enormt store summer på spill. Vi snakker om 110 leiligheter midt i en flott del av Bergen sentrum, beskriver han.

Han bodde selv i Trikkebyen frem til 2006.

–Hadde jeg bodd der nå, kunne jeg gått rundt og kalt meg millionær dersom dagens styre ender opp med å få det som de vil.

- Sikre opprustning
Styret – sier Tom Ormberg – har to mål. At de som bor der skal være sikret boligen de bor i. De vil også få til en storstilt opprustning av eiendommen. Noen av leilighetene har ikke bad. Noen er i bra stand, påkostet av beboerne selv. Men mange er nedslitt.

– Skal vi få til en slik oppussing, må folk få anledning til å investere i sin egen bolig. En beboer må kunne ha mulighet til å omsette boligen til markedsverdi skal det være noe vits for vedkommende i å putte penger inn i den, utdyper Ormberg.

– Men skal dette kunne skje må vel Bergen Sporveifunksjonærers forening kjøpes ut, og hvordan skal det foregå?

– Jeg har ikke lyst å gå i detalj på dette nå, vi er i en følsom periode i forhold til den foreningen, svarer Ormberg.

- Riv ruskende galt
Noe har de dog til felles: Verken Ormberg eller Ulevik synes det var noe kjekt at konflikten nå dukker opp i offentligheten.

Advokat Jakob Chr. Christensen i Kyrre, som representerer Sporveifunksjonærers forening, mener noe er riv ruskende galt.

–De som fikk kjøpe en aksje for 2000 kroner kan nå selge den for et millionbeløp. Beboerne har skaffet seg enorme verdier med denne vedtektsendringen. Dette er verdier som foreningen mener de aldri skulle ha hatt, sier Christensen.

- Siste ord er ikke sagt
Fagforeningen har tre måneders frist til å ta rettslige skritt for å få omgjort beslutningen fra generalforsamlingen.

–Siste ord er ikke sagt i denne saken her, sier Christensen.

–Har du hørt om en lignende sak?

–Nei.

- Nesten som lotto
Beboernes advokat Hogne Sandanger sier at han ser at noen kan mene at beboerne har vunnet i Lotto.

–Jeg har forståelse for at man kan se det slik, sier Sandanger.

Han mener vedtektsbestemmelsen om innløsning av aksjer til pålydende verdi ved fraflytting, burde vært tatt ut av vedtektene for lenge siden.

Sandanger begynte å jobbe for boligselskapet for to år siden. Sammen med styret har de forsøkt å komme frem til en løsning med Bergen Sporveifunksjonærers Forening (BSF) i halvannet år. Uten å lykkes, sier Sandanger.

–Hvilken løsning har dere forsøkt å få til?

–Det er blitt gjort forsøk på å innløse BSF sine aksjer for å omdanne selskapet til et borettslag.

Han vil ikke si eksakt sum som ble tilbudt BSF, men sier at det dreide seg om et millionbeløp.

–Og siden forsøket på en forhandlingsløsning ikke førte frem, mener jeg det var riktig av styret å ta initiativ til å endre vedtektene.

Han sier at det foreligger verditakster på Stubs gate 3 til 7 og Konsul Børs gate 9 til 15 på henholdsvis 61 og 101,5 millioner kroner. Tross at det er mye penger på spill, mener Sandanger at BSF ikke har så stor grunn til å klage.

–De gikk inn med 2400 kroner i aksjekapital i 1913. Aksjene ble solgt eller innløst allerede i 1917. Eierposten BSF eier i dag fikk de tildelt som gave. BSF har solgt og innløst aksjer for mer enn de har tegnet og fått i gave. BSF har heller ikke bidratt til vedlikehold av bygningsmassen. All drift, herunder opprustning og vedlikehold av selskapets bygningsmasse, er blitt betalt av beboerne selv.

Les flere saker fra Bergensavisen.

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her