Gå til sidens hovedinnhold

Bedre for naboene

580.000 arbeidstimer er lagt ned i vannrenseanleggene på Oset. Mye foregår i store høyder. Likevel har ikke en eneste arbeider hatt en eneste skade som har medført en eneste fraværsdag.

Maridalen: Prosjektleder Jo Egil Sveen synes det er grunn til å være stolt, der han skuer ut over Oset. De to første fasene i byggingen av to identiske vannrenseanlegg er over. I januar 2004 var sprengningsarbeidene over. Frem til i dag har bygningsarbeiderne jobbet med innstøping av betong. Nå er de enorme betongkonstruksjonene på plass, og neste fase er i gang. På det meste har 225 personer vært samtidig engasjert med bygging av nye Oset. 100 personer er nå i arbeid med installasjoner inne i fjellet. Alt går etter planen. Budsjettene holdes. Det jobbes hektisk for å holde tidsplanene. Hittil i anleggsperioden har det ikke skjedd uhell som har ført til sykefravær.
Størst i Europa
Det nye anlegget i Maridalen blir det største vannrenseanlegget i fjell i Europa. Vi snakker om to 155 meter lange fjellhaller proppet med topp moderne utstyr som skal forsyne inntil 90 prosent av Oslos befolkning med rent vann. Sveen forteller at totalbudsjettet er på hele 725 millioner kroner. Etter at arbeidsfolkene har strømmet ut og inn av fjellet i snart tre og et halvt år er alle kontraktsmilepæler nådd. Og planene om å levere et ferdig anlegg i mai neste år står fortsatt ved lag. Sveen skryter både av leverandører og egne ansatte. Ikke minst er han stolt av de etablerte sikkerhetsrutinene. Hver uke gjennomføres det vernerunder og skrives rapporter som også sendes til Arbeidstilsynet. Enhver arbeidsoppgave planlegges og kartlegges på forhånd for å øke sikkerheten og oppnå god arbeidsflyt. Med titalls av mennesker som klatrer opp og ned av stillaser er mulighetene for ulykker til stede hver dag.
- Med riktig fokus er det fullt mulig å gjøre jobben hurtig og sikkert, sier han.
Anleggstrafikken er over i en helt annen fase nå enn da sprengingen pågikk i 2004. Trafikken gikk ned i fjor, og går ytterligere ned nå, noe naboene sikkert setter pris på.
- Vi har hatt god dialog med bydelen underveis i anleggsperioden. Jeg synes dette har gått bedre enn hva mange fryktet, det var en god del engstelse fra naboene i starten, sier Sveen. Han mener kursing, opplæring og nitid oppfølging av transportørene har vært viktig. Det har vært avholdt fartskontroller uten at noen transportører er tatt.
- Vi har også gjennomført en rekke støymålinger langs anleggsveien og ved nærliggende bebyggelse. Resultatene av støymålingene er dokumentert og har vist at vi har holdt oss innenfor kravene i Oslo kommunes støyforskrifter, sier Sveen.
- Vi har fått 3-4 klager på viftestøy. Vi har vært helt avhengig av å blåse store mengder frisk luft inn i hallene mens arbeidsfolkene har jobbet der inne. Men når vi er ferdig trenger vi ikke denne viften lenger, og da blir det slutt på støyen, lover Sveen.
Ventilasjonsviften vil bli erstattet av anleggets eget ventilasjonssystem. Når anlegget står ferdig vil situasjonen for naboene stort sett være som tidligere.
- "Gamle" Oset vannrenseanlegg har fungert i førti år, og vil fortsatt bli holdt i stand, slik at anlegget kan brukes i en eventuell nødsituasjon, forteller Sveen. Selv mener han vannet i Oslo allerede er av en glimrende kvalitet, og drikker daglig og gjerne av springen. Han tror ikke du får bedre vann mange andre steder hverken i Norge eller i verden for øvrig. Vannet han skal levere fra Oset neste år blir enda bedre. Da skal vannet bli fritt for all humus fargestoffer. Alle mindre partikler vil bli fjernet, vannet blir krystallklart og hygienisk sikkert, takket være kjemisk felling og filtrering samt et moderne UV-anlegg som tar knekken på det siste av eventuelle klorresistente organismer i vannet.
- Vi skal UV-bestråle hver dråpe vann. Det får vi til ved å montere flere store UV-aggregater og et stort antall lysrør som står innover i en klokkelignende utvidelse på rørene. Dette er en velkjent ogvelbrukt teknologi, fortsetter Sveen.
Nye planer
Sveen regner med å ferdigstille alle installasjonsarbeidene i anlegget i år, og å kjøre tester utover våren neste år før overlevering i mai. Innen da må alle ytelseskrav, prosessgarantier og funksjonskrav være oppfylte. Deretter er det driftsfolkene som overtar på Oset. Sveen har allerede planene klare for neste år. Han har fått ansvaret for å utrede den optimale alternative reservevannkilden for Oslo. Det foreligger et bystyrevedtak om å utrede muligheten for å hente vann fra Langlia først, slik at man kan utsette å hente vann helt fra Holsfjorden, som er en sidearm av Tyrifjorden. Det kan i fremtiden bli aktuelt å bygge en to og en halv mil lang tunnel fra Holsfjorden til Oset.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien