*Nettavisen* Nyheter.

Bedre lønn og høyere ledighet

For tredje år på rad vil norsk økonomi vokse mer enn normalt. DnB NOR tror veksten fører til økt press i arbeidsmarkedet, med større lønnsvekst som resultat

19.05.08 00:18

Fjoråret bød på en vekst i BNP for fastlands-Norge på 3,2 prosent, noe lavere enn året før. Skal vi tro DnB NORs rapport "Økonomiske utsikter" vil veksten avta enda mer i år, men fortsatt er veksten godt over det normale.Anslaget for veksten i inneværende år er oppjustert fra 2,6 prosent til 2,9 prosent. Det er først og fremst knyttet til økningen i oljeinvesteringene.DnB NOR tror veksten vil føre til økt press i arbeidsmarkedet, med en påfølgende økning i lønnsveksten. Over tid vil dette bidra til økt prisstigning, men en fortsatt nedgang i prisen på importerte varer bidrar imidlertid til at inflasjonen ikke når målet i på 2,5 prosent i løpet av prognoseperioden til og med 2007.Renten over fire prosent

Økonomene i Norges største finanskonsern tror på en forsiktig renteøkning opp mot et normalt nivå, men viser til at renten fortsatt vil være lav lenge fremover. Ifølge rapporten Økonomiske utsikter venter en foliorente på 3,25 prosent ved utgangen av året og tror at styringsrenten fra Norges Bank vil ligge på 4,5 prosent ved utgangen av 2008.Sjeføkonom Øystein Dørum i DnB NOR påpeker at norske husholdninger fortsatt vil ha god råd.Lønnsveksten anslås til 4,2 prosent i år, i tillegg kommer økte lønnskostnader som følge av innføringen av obligatorisk tjenestepensjon. Med om lag uendret prisstigning vil også reallønnsveksten øke med ½ prosentpoeng. En slik økning i lønnsveksten er imidlertid ikke nok til å bringe inflasjonen opp til målet på 2,5 prosent.Lavere privat forbruk

Husholdningene er viktig for fastlandsøkonomien og deres etterspørsel bidro i fjor med anslagsvis 2,6 prosentpoeng til veksten i BNP for Fastlands-Norge. Men den Ola og Kari Nordmann bidro mindre til veksten i fjor enn året før.Det private forbruket steg med anslagsvis 3,6 prosent fra 2004 til 2005, noe som er lavere enn veksten året før på 4,7 prosent. Det på tross av et fortsatt hett boligmarked.Ifølge DnBNOR må nedgangen ses i sammenheng med et uvanlig høyt bilsalg i desember 2004.Det ligger an til en relativt svak utvikling i det private forbruket i fjerde kvartal i fjor, og


dermed en ganske svak fart inn i 2006. Dermed venter DnB-økonomene at veksttakten blir lavere i år enn den var i fjor, men de viser til at en vekst på 2,8 prosent er likevel ikke er


dårlig.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag