Gå til sidens hovedinnhold

Bedre TT-tilbud til de eldre

Fra og med 6. april kan alle eldre med behov for spesialtransport i Nordstrand og Østensjø reise så mye de vil innen de to bydelene.

OSLO: Et av målene med prøveprosjektet, er å gi brukerne økt tilgjengelighet til nærmiljøet. Byråd for eldre og sosiale tjenester, Sylvi Listhaug, peker på noen fordeler ved Flexitransport.

– Jeg har stor tro på at erfaringene fra dette forsøksprosjektet vil medføre at Flexitransport blir innført i hele byen. Oslo kommune har Norges desidert beste TT-ordning, og vi bruker nesten like mye penger som resten av landet på ordningen. Med Flexitransport bruker vi ressursene smartere, slik at flere eldre får muligheten til å leve et aktivt liv, sier Listhaug.

Økt tilgang til nærmiljøet

Undersøkelser gjennomført på vegne av Helse- og velferdsetaten viser at mange TT-brukere over 67 år ønsker flere turer for å komme seg mer ut i nærmiljøet.

– Mange eldre i Oslo sitter i dag alene i sitt eget hjem fordi de ikke kan bruke kollektivtransporten. Med Flexitransport kan de komme seg ut i aktiviteter i nærmiljøet daglig hvis de ønsker det. Dette vil bidra til at de eldre vil få et mer aktivt og mangfoldig liv, sier Sylvi Listhaug.

Sparer på TT-turer

Edit Jensen (85) fra Østensjø er avhengig av rullator for å kunne gå. Hun har rødt TT-kort som gir rett til totalt femti turer i året. Det synes hun imidlertid er for lite.

– Jeg er ikke like mye ute i dag som jeg skulle ønske. Jeg er redd for å bruke opp turene mine i tilfelle det skal bli tomt til jul og vinteren. Da vet jeg at jeg ikke klarer å gå ute - selv med hjelp fra rullatoren. Derfor sparer jeg ofte på TT-turene mine til slutten av året, sier Edit Jensen.

Ønsker å møte mennesker

Edit er sosial, og vil helst møte vennene sine på Manglerud gård hver ukedag. Til tross for det begrensede antallet TT-turer hun har i dag, prøver hun daglig å ta turen til treffsenteret på Manglerud.

– Det er ganske ensomt å sitte hjemme alene hele dagen. Når jeg drar til Manglerud gård treffer jeg mennesker jeg kan både prate, drikke kaffe og spise smørbrød sammen med. Det er så viktig for meg. Jeg orker ikke å være alene hele dagen, sier Edit Jensen.

Sosialt og hyggelig

Flexitransport går ut på at dagens individuelle TT-transport erstattes med samordning og forhåndsbestilling av reiser. Det betyr at de som bor i samme område, og som skal i samme retning, kjører sammen. Sjåførene bruker minibusser med plass til nødvendige hjelpemidler, og frakter brukerne fra dør til dør.

En ny og bedre hverdag

Selv om Edit ofte er skeptisk til å prøve nye ting, synes hun det nye transporttilbudet virker bra for henne.

– Jeg får visst reise så mye jeg vil innen både Østensjø og Nordstrand. Enten jeg skal til tannlegen, frisøren, matbutikken eller Manglerud gård. Det kommer til å bli en ny og bedre hverdag for meg, sier Edit.

Flexitransport er et prøveprosjekt som er planlagt å vare ut 2011. Hensikten med prøveprosjektet er å finne ut av om samordning av turer er egnet for de aktuelle brukergruppene i Oslo. Det er Bystyret i Oslo som har vedtatt at prøveprosjektet skal gjennomføres. I Bydel Nordstrand og Bydel Østensjø har brukerorganisasjonene og bydelsutvalget fattet vedtak om at de ønsker å delta i prøveprosjektet.

Ruter As er ansvarlige for driftsopplegget i Flexitransport, mens Konsentra as håndterer bestilling og samordning av transport.

Dagens TT-ordning

Det er totalt 3 609 TT-brukere i bydelene Østensjø og Nordstrand, henholdsvis 2 031 i Østensjø og 1 578 i Nordstrand. TT-brukere består av ulike brukergrupper med ulikt behov og transporttilbud. Antallet tilgjengelige turer gjennom dagens TT-ordning ligger på mellom 50 og 150 ut ifra brukernes behov.

Reklame

Kun i dag: 30 prosent på alt hos Christiania Glasmagsin