Gå til sidens hovedinnhold

Befolkningsvekst fører til prestemangel

Den norske kirke trenger de neste ti årene 151 nye prestestillinger for å håndtere den voksende befolkningen i deler av landet.

Det viser beregninger fra Presteforeningen.

- Vi lurer på hvor vi skal ta disse prestestillingene fra. Skal en legge ned stillinger i Utkant-Norge og overføre disse til vekstområdene, eller skal folk i tettbefolkede områder få en dårligere prestedekning enn gjennomsnittet på landsbasis, sier Presteforeningens leder Gunnar Mindestrømmen til Dagen.

I dag blir det utdannet 30-40 nye prester årlig, noe som ikke er nok til å fylle behovet. Deler av landet vil de neste ti årene oppleve stor folkevekst. Beregninger fra Presteforeningen, basert på antall medlemmer i Den norske kirke, viser at medlemstallet vil øke med 189.000 personer på ti år i ti av kommunene hvor befolkningsveksten vil bli størst.

- Hvis en tar utgangspunkt i at hver prest i dag i gjennomsnitt gjør tjeneste for omkring 3.000 mennesker, vil man trenge 151 årsverk med prestetjeneste hvis en skal opprettholde omtrent samme tjenestetilbud i vekstkommunene som ellers i landet, sier Mindestrømmen.

Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap) ser utfordringen.

- I noen områder har befolkningen økt betraktelig, og det må tas med i beregningen når det gjelder fordelingen av prester her i landet, sier hun.

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her