Telenor har fått massiv kritikk for å ha solgt selskapet Telenor Myanmar til det svartelistede libanesiske selskapet M1 Group. Kritiske røster frykter at de nye eierne vil kunne overlevere sensitiv mobildata til den beryktede militærjuntaen i Myanmar.

Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) har nylig på vegne av 474 sivilsamfunnsorganisasjoner i Myanmar levert en klage på Telenor til Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv, som arbeider med å fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Les mer om bakgrunnen her

Klagen skal nå bli behandlet.

- Dette betyr bare at vi vil behandle den klagen som foreligger fra SOMO. Dette er ikke en rettslig prosess. Dette er en prosess som har å gjøre med retningslinjene OECD har for ansvarlig næringsliv, hvor partene i første omgang møtes til dialog eller eventuelt mekling for å finne en løsning på de spørsmålene som er reist. Hva det vil bringe videre, er uklart, sier leder for Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, Frode Elgesem, til Nettavisen.

- Vi behandler denne saken utover høsten. Det er det meste vi kan si nå, sier Elgesem.

Les også: Solgte mobilselskap til milliardær på «dirty list». Norge får brutal kritikk

- Jeg tror presset mot Telenor vil øke

SOMO bekrefter overfor Nettavisen at deres representanter skal ha møte med både Telenor og Norges Kontaktpunkt for OECD senere på mandag. SOMO tror klagebehandlingen kan føre til at presset mot Telenor øker og at selskapets omdømme svekkes.

- Jeg tror de umiddelbare konsekvensene vil være at presset fra den norske regjeringen og andre aksjonærer vil øke mot Telenor, og at Telenor vil revurdere sin tilnærming til salget. Jeg tror også dette kan få konsekvenser for Telenors omdømme, sier seniorforsker ved SOMO, Joseph Wilde-Ramsing, til Nettavisen.

Wilde-Ramsing har bistått myanmarske sivilsamfunnsorganisasjoner med å utforme selve klagen.

- Omsider tror jeg konsekvensene kan bli enda mer alvorlig, men det kommer an på hvordan Telenor nå reagerer og handler, og hvorvidt de vil inngå i dialog og mekling i god tro med SOMO og de andre myanmarske klagerne. Forhåpentlig kommer vi fram til en enighet, og at Telenor beslutter å stanse salget til M1 Group, sier Wilde-Ramsing.

- Forventer at Norge reagerer

SOMO stiller seg undrende til at den norske regjeringen ikke har vist større engasjementet rundt Telenor-salget i Myanmar. SOMO viser blant annet til en direkte appell til den norske regjeringen fra en tidligere myanmarsk minister som nå lever i tvungen eksil i Myanmar.

- Nå som Norges Kontaktpunkt for OECD har akseptert klagen, ville det overraske meg om den norske regjeringen som majoritetseier ikke reagerte, sier Wilde-Ramsing i en uttalelse.

- Norge har historisk sett vært en stor tilhenger av menneskerettigheter, og jeg forventer at regjeringen aktivt bruker sin majoritetseierandel til å sørge for at Telenor Group handler etisk og på line med internasjonale prinsipper for ansvarlig næringsliv, sier Wilde-Ramsing.

Den norske stat er hovedaksjonær i Telenor med en eierandel på 53,97 prosent, ifølge Telenors årsrapport 2020. Det er Nærings- og fiskeridepartementet med ansvarlig statsråd Iselin Nybø (V) som forvalter dette eierskapet.

Uenig i kritikken som fremmes i klagen

Det var i slutten av juli at Telenor ble klaget inn til OECDs kontaktpunkt her i Norge. I klagen fremmes det blant annet påstander om at Telenor ikke utførte en tilfredsstillende selskapsgjennomgang av M1 Group, at Telenor ikke rådførte seg tilstrekkelig med interessegrupper før salget og at Telenor har vist lite åpenhet under selve prosessen.

Les også: Høyre-profil: - Telenor-salget kan sette menneskeliv i fare

Telenor sier til Nettavisen at de ikke er enig i kritikken som er fremmet i OECD-klagen.

- Vi deler klagernes bekymring over den alvorlige situasjonen Myanmar befinner seg i, men er uenig i kritikken rettet mot Telenor i klagen. Vi har hele veien uttrykt åpenhet for dialog med klagerne og vi støtter OECD kontaktpunktet med fakta og klargjøringer i saken, sier informasjonssjef i Telenor, Tormod Sandstø, til Nettavisen.

- Vi har forpliktet oss til å overholde OECDs retningslinjer for multinasjonale virksomheter, så vel som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Dette samsvarer godt med våre egne verdier og standarder, og det er nettopp disse verdiene og standardene som gjør at det ikke lenger er mulig for Telenor å bli i Myanmar. Det er viktig å understreke at kontaktpunktet ikke har gjort en vurdering av hvorvidt Telenor har opptrådt i tråd med OECDs retningslinjer i denne saken, sier Sandstø.

Tar klagen til videre behandling

«Klagerne påstår at Telenor ikke har opptrådt i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper når det gjelder risikobaserte aktsomhetsvurderinger, interessentdialog og åpenhet i forbindelse Telenors uttrekk fra Myanmar. Klagerne har bedt om hurtigbehandling av saken på bakgrunn av menneskerettighets- og sikkerhetssituasjonen i landet,» skriver Kontaktpunktet i en pressemelding.

«Kontaktpunktet har besluttet å ta klagen til videre behandling basert på vurderingskriteriene i den innledende fasen. Kontaktpunktet har ikke gjort noen vurdering av hvorvidt selskapet har opptrådt i tråd med OECDs retningslinjer eller ikke. Kontaktpunktet vil nå tilby partene dialog og mekling, med siktemål om å komme frem til en omforent løsning i enkeltsaken,» skriver Kontaktpunktet.

Les også: Avsatt minister med sterk appell til Norge og Telenor: - Vi stolte på dere