Av Terje Johansen

Like sikkert er den sedvanlige unnskyldningen om at årsaken ligger helt andre steder enn hos den enkelte grisebonde, som nærmest ikke får betalt for produksjonen.

Dette forsvarer aldri ren sadisme i behandlingen av dyr.

Kanskje det er noe fundamentalt galt i hele konseptet hvor bondens higen etter høyest mulig produksjon for høyest mulig inntekt er like avgjørende som politikernes landbrukspolitikk.

At forbrukerne generelt setter pris på billige koteletter og ribbe til jul kan ikke kritiseres.

Her kan du lese flere leserbrev!

Kanskje overproduksjon er en viktig faktor i likhet med overskuddet av sauekjøtt.

Hva om besetningen reduseres slik at prisene blir bedre og inntjeningen like god eller dårlig. Da får i alle fall bonden en bedre arbeidsdag og kanskje grisen mer omsorg i hverdagen. Hovedårsaken til denne behandlingen er nok jaget etter økte inntekter, kombinert med en ufølsomhet for dyras ve og vel.

Da bør man heller satse på korn.