Gå til sidens hovedinnhold

- Beklager menn, men vi har bare plass til kvinner i fengselet

Noen må ut for at andre skal slippe inn.

Det er ingen ledige fengselsplasser fra Trondheim og nordover.

Avisa Nordland tok en ringerunde til fengslene i regionen fredag og spurte hvor mange ledige varetektsplasser de hadde. Her er svarene:

Bodø fengsel: 0

Vadsø fengsel: 0

Mosjøen fengsel: 0

Tromsø fengsel: 0 (+2 kvinneplasser)

Trondheim fengsel: 0 (2 kvinneplasser)

Må løslate for å fengsle

- Ja, det er en stor kabal som må gå opp, bekrefter assisterende direktør i Kriminalomsorgen region nord, Torill Holsvik Høyem.

I 2012 fikk 268 personer framskutt løslatelsesdato på grunn av overfylte fengsler. Det utgjør et sted mellom 10–20 prosent av alle løslatelser i regionen.

- Dersom de har oppført seg ordentlig, og det vurderes sikkerhetsmessig forsvarlig, kan vi la dem gå en til tre dager før tiden for å få frigjort kapasitet, forklarer Høyem.

Høyt belegg

Behovet for soningsplasser og belegget i fengslene varierer noe fra uke til uke, men er generelt høyt.

- Beleggskravet er 94 prosent og vi innkaller til soning ut ifra belegget. De resterende plassene holdes av for å dekke varetektsfanger, forklarer hun.

Når politidistriktene får behov for varetektsplasser, henvender de seg til regionkontoret i Trondheim, som sitter på oppdaterte opplysninger på ledige soningsplasser.

- Plasser fordeles ut ifra nærhetsprinsippet og sikkerhetsnivået, forklarer Høyem. Kriminalomsorgen samarbeider også på tvers av regiongrensene.

- Ved mangel på ledige plasser, tar vi kontakt med andre regioner og vice versa.

38 i soningskø

Fredag 1. februar var status for Kriminalomsorgens region nord:

Det er 450 tilgjengelige soningsplasser ved fengslene i region nord. (På landsbasis er tallet 3807.)

76 av disse er varetektsfanger.

Per i dag står 38 domfelte i soningskø. (På landsbasis er tallet 762.)

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken