- Flertallet i fylkesrådet i Viken har i dag gått inn for å stille en garanti for utbyggingen av E18, og dermed sikre Fornebubanen og utviklingen her på Fornebu, sier fylkesrådleder Tonje Brenna (Ap) på en pressekonferanse på Fornebu.

Les også: MDG Lan raser: - Tidenes miljøsvik

Miljøpartiet de Grønne (MDG) og SV går samtidig ut av fylkesrådet på grunn av vedtaket, noe de også truet med før det ekstraordinære møtet i fylkesrådet der den lånegarantien for E18 ble behandlet mandag ettermiddag.

SV og MDG er sterkt imot en utbygging av E18.

- SV og MDG har i dag valgt å forlate fylkesrådet, til tross for at de ble tilbudt både delt innstilling i saken, stemme imot og ta dissens. Jeg respekterer deres avgjørelse. Det er helt frivillig å ta ansvar for å styre Viken, sier Brenna.

Brenna forteller at fylkesrådet i Viken heretter vil bestå av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

- Det er nok nå

I juni vedtok Stortinget den omstridte utbyggingen av E18 vest for Oslo, og det som gjensto før veiutbyggingen kunne få grønt lys, var en lånegaranti fra Viken.

Fylkesrådlederen viser til at de første vedtakene om E18 ble fattet allerede i 1990.

- Trafikken da som nå var stor, og særlig Bærum har et behov for å få trafikken vekk fra overflaten. De 4,4 kilometerne vei denne saken dreier seg om, er behandlet i Stortinget, i fylkesting og i berørte kommuner en rekke ganger siden den gang, sier Brenna.

Hun mener det nå var på tide å få en avgjørelse på E18-saken.

- Altfor mange mennesker har måttet vente altfor lenge på hva som skal skje. Med deres lokale veier, med boligene deres, med jobbreisene og med nærmiljøet, sier hun, og legger til:

- Jeg mener det er nok nå. Det er nok omkamp - det er nok trenering av lovlige, demokratiske vedtak - fram og tilbake og nye runder. Nå må vi få en avklaring.

- Veien ligger ikke i Oslo

Brenna sier hun forstår engasjementet for og mot E18-planene, men understreker at flertallet for veien er stort.

- Så vil mange si at Oslo har en annen mening. Men denne delen av veien ligger ikke i Oslo, den ligger i Viken - og Viken er sitt eget sted, sier hun.

Les også: Støre nekter å si hva han mener om omstridt E18

Finansieringen av E18 er en del av Oslopakke 3, som også skal finansiere Fornebubanen. Derfor henger de to store prosjektene tett sammen.

- For at utbyggingen på Fornebu skal lykkes, må infrastrukturen legge til rette for at folk skal kunne leve gode liv her også når vi blir flere. Derfor må E18 fornyes og Fornebubanen bygges, slik at det finnes to og ikke bare en hovedveiforbindelse inn og ut av Fornebu, sier hun.

Prislappen for ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta i Bærum er anslått å bli på nærmere 17 milliarder kroner.

Les ogås: 30.000 jobber og 5500 boliger er i spill: - Regjeringen må skjære gjennom

- Bryter med oss

Nylig avgått fylkesråd for kollektiv i Viken, Kristoffer Robin Haug (MDG), raser og sier dette er et prosjekt på bilens premisser.

- Det vil føre til flere biler, mer utslipp og mindre penger til buss, bane og gang- og sykkelveier, sier Haug.

Han mener det er Ap som bryter med MDG, ikke omvendt.

- Klimaløfter fra Arbeiderpartiet er ikke verdt papiret de er skrevet på. Det sier seg selv at vi i MDG ikke kan fortsette i fylkesrådet. Arbeiderpartiet bryter med oss, sier Haug.

Les også: SV tordner mot E18-trussel: - Hareide holder Oslos befolkning som gissel

- Sa aldri nei til E18

Hvordan sammensetningen av det nye fylkesrådet i Viken blir, vil bli klart senere.

- Det har lenge vært kjent hva SV og MDG mener om E18. I plattformen ble vi enige om å jobbe for et E18-prosjekt med bedre kollektivløsning, lavere veikapasitet, lavere pris for prosjektet og realisere Fornebubanen. Det har vi nå oppnådd. Plattformen sa aldri nei til E18, understreker Brenna.

Hun takker for samarbeidet i fylkesrådet til nå, og sier hun ser fram til å fortsette å samarbeide med SV og MDG i fylkestinget framover.