Gå til sidens hovedinnhold

Bekymret for ombygging

Hartvig Nissen skole skal oppgraderes og bygges ut, til manges fortvilelse. Et massivt forslag er nå revidert og ligger ute til høring. Bekymrede beboere håper nå at det nye forslaget er noe man kan leve med.

SKOVVEIEN: Hartvig Nissens ønske om ny gymsal, aula og dramasal har vekket reaksjoner. Det opprinnelige forslaget Undervisningsbygg fremmet var å bygge ut området og danne et garasjeanlegg under bakken, oppføre en kultursal på ballplassen til skolen og sette opp en boligblokk mot Gyldenløves gate. Flere instanser klaget på dette, og i februar i fjor kom en revidert planskisse, som nå ligger ute til høring.

Vi har nå laget en skisse hvor både garasjeanlegget og kultursalen ligger under bakken, forteller Marit Thorsen i Undervisningsbygg KF.

Blokken med 25 leiligheter er fortsatt i planforslaget, men Thorsen forteller at ballplassen vil bli flyttet til et annet område.

Vi tror jo at dette forslaget vil gi en god uteplass og mener at dette er en god løsning. Vi mener bestemt at dette er en oppgradering for skolen. Det vil alltids bli en fortetning av området, men ikke så mye som det forrige forslaget, sier Thorsen, og legger til at tilgjengeligheten for funksjonshemmete vil være god.

Tilgjengeligheten er ikke god slik den er nå. En annen ting er jo at vi føler at trafikkproblemene i President Harbitz gate vil bli bedre.


Ba om nytt forslag

Bydelsutvalget har fortsatt ikke tatt for seg det nye forslaget, noe de kommer til å gjøre.

Under behandlingen fra det tidligere forslaget gikk Miljø- og byutviklingskomiteen for Frogner gikk for byggingen, med visse restriksjoner.

Vi var ikke fornøyd med den høye muren som leilighetsblokken vil skape mot Gyldenløves gate. Til bygget på ballplassen sa vi ja, fordi en ny plass litt lenger bort skulle komme, sier Ole Malmsteen (Frp).

Saken var oppe i bydelsutvalget Frogner sist gang i juni i fjor.

Murbygget mot Gyldenløves gate er for stort, vi ønsket å beholde ballplassen, og vi var ikke positive til et bygg midt i skolegården, det er såpass liten plass der fra før av. Vi ba om å utsette behandlingen og at Byantikvaren skulle komme med et annet forslag, sier nestleder, Liv Undem (SV).


Tenk på barna

Beboerne må ta ansvar for omgivelsene. Forslaget Undervisningsbygg fremmet for Hartvig Nissen skole er enormt, sier Vibeke Sæther, fra Briskeby Vel, om det opprinnelige forslaget.

Vellet har lenge engasjert seg i saken. De er bekymret for ballplassen og fortetting.

Ballplassen har vært i bruk i alle år. Helt siden jeg var liten, har det vært barn på plassen. Jeg bor rett ved og ser at den har blitt flittig benyttet, helt frem til sommeren, da stoppet plutselig barna å bruke den. Jeg forstår godt at skolen ønsker det beste og mest attraktive for sine elever, men dette er for mye. Ballplassen er veldig viktig for barna, mener Sæther.

Det har lenge gått rykter rundt om at barna har fått beskjed om at de ikke får benytte seg av plassen.

Jeg er veldig opptatt av barn, og dette er en bydel med mange barn. Da må vi også vedlikeholde det lille som finnes av uteareal. Den plassen er et eldorado for de unge, sier Sæther.

En annen bekymring er at det området vil bli mørkt og barna kan oppholde seg der, uten at noen ser dem.

Barn skal bli sett.

Barnas representant i bydelen, Inger Almqvist, gikk imot det første planforslaget, på grunn av den massive byggingen.

Jeg har forståelse for skolens behov, men dette kan løses med en mer beskjeden utbygging. Undervisningsbygg ønsker garasjeanlegg og boligblokker, for å finansiere byggingen. Dette er foreslått på ballplassen, noe som vil fortette strøket og ta i fra barn uteareal. Jeg ba om at det skulle utarbeides et nytt forslag som omhandlet skolen, sier Inger Almqvist.


Håper på nytt forslag

En annen faktor som vellet bekymrer seg over er at vegetasjonen kan bli borte under en bygging og at området generelt vil bli mørkere.

Man bør være forsiktig med gamle bydeler, for det er som regel såpass tettbygd og mørkt fra før av. Vi skal tross alt leve der vi bor, og beboerne må ta ansvar og tenke over hvordan de vil det skal se ut der de bor, sier Sæther. Alle skoler ønsker det beste for sine elever, det er det full forståelse for. Men dette forslaget er for pompøst. Det må da kunne være noen andre løsninger. Å ta et uteareal fra et område som allerede har mangel på uteplasser, det er ikke bra.

Det er fortsatt ikke bestemt når BU skal behandle det reviderte forslaget.

Jeg har ikke sett det nye forslaget, men håper jo at det har tatt hensyn til protestene fra oss og beboere, sier BU leder, Bjarne Ødegaard.

Reklame

Nå kan du trene med Norges beste trenere hjemme i stua