Fra første halvår 2008 til første halvår 2009 har forbruket av ADHD-medisinen ritalin økt med 420.000 døgndoser, som innebærer 2.300 nye brukere på ett år, viser ferske tall fra Apotekerforeningen.

- Legemiddelindustrien markedsfører dette stadig bredere, og jeg tror en del av økningen skyldes akkurat det, sier forsker Kari Furu ved Folkehelseinstituttet til Dagsavisen.

Statens legemiddelverk er bekymret over økningen. Ikke på grunn av medisinbruken, men fordi de er redd for at det blir vanskelig å gi alle pasientene den nødvendige oppfølgingen.

- Pasienter som får ADHD-medisin trenger nøye oppfølging fra helsepersonell når det gjelder virkningen mot ADHD og eventuelle bivirkninger. I tillegg kreves oppfølging på skolen og i hjemmet, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen.

Statens legemiddelverk har skjerpet overvåkingen av legemiddelprodusentenes markedsføring av ADHD-medisin de siste to årene.

(©NTB)