Gå til sidens hovedinnhold

Beordret våpenbruk uten lov

Politimesteren i Rogaland er nå anmeldt til Spesialenheten - av sine egne.

Det var under en skarp situasjon på Klepp i Rogaland i slutten av januar at politifolk skal ha blitt beordret til væpnet utrykning til tross for at de ikke var godkjent for bevæpning, skriver Politiforum.

Politiet ble truet med våpen, og politiaksjonen ble derfor iverksatt.

Det var jourhavende politijurist som beordret bevæpning, men det var for lite politifolk tilgjengelig. Derfor skal ambulansepersonell ha blitt brukt til å sperre veien inn til huset der en mann hadde forskanset seg, og politifolk som ikke var godkjent til å bære våpen ble beordret til bevæpning.

Noen ble også beordret til å rykke ut med våpen som tilhørte andre.

Les Nettavisens sak om aksjonen her: Mannen pågrepet

- Bekymringsfullt
Hovedvernombud Olaug Bjørnsen har nå anmeldt politimesteren i Rogaland til Spesialenheten for politisaker.

- Jeg ser ingen annen løsning enn å anmelde saken til Spesialenheten, sier Bjørnsen til Nettavisen.

Hun reagerer kraftig på at politifolk ble beordret til å bære våpen uten lov.

- Jeg synes at politimesteren må gå inn å prioritere sikkerheten til de ansatte. Man kan ikke drive og bryte lovverket når vi selv er satt til å overholde det. Jeg synes det er bekymringsfullt. Sånn jeg ser det har vi både brutt lover og instruksverk. Jeg ønsker at vi skal få en forbedring her, for vi kan ikke ha de sånn. Man kan ikke havne i den situasjonen der, sier Bjørnsen.

Bjørnsen forteller at situasjonen på Klepp først ikke tilsa at man trengte våpen, men politifolkene ble så truet med våpen og trakk seg unna.

- Etterpå ble det beordret at de skulle få en som var inne på politihuset i Stavanger til å ta med seg våpen ut til alle som var ute. Men flere av politifolkene var ikke våpengodkjente, sier hun.

Hun påpeker at de som bruker våpen være godkjente for å rykke ut med våpen, Ifølge våpeninstruksen.

- Du skal ha nødvendig opplæring for å kunne ta med deg våpen, sier Bjørnsen.

Frykter hva som skjer
Bjørnsen priser deg lykkelig over at det gikk bra denne gangen, men hun frykter hva som kan skje dersom de kommer opp i en lignende situasjon senere.

- Vi har hatt en for liten bemanning over flere år. Så jeg ønsker at noen går inn og ser om det er ulovlig det vi holder på med, sier hun.

På grunn av den lave bemanningen i politidistriktet, satte politimesteren i høst ned et utvalg for å se på hva som er den anbefalte minimumsbemanningen i forhold til sikkerheten.

- Men i forhold til den videre prosessen har ikke politimesteren gjort noen ting. Så vi har gått og ikke visst hva som har vært den operative bemanningen, og de som jobber ute har følt at sikkerheten enkelte ganger ikke blir opprettholdt godt nok, sier Bjørnsen til Nettavisen.

Hun mener politimesteren må ta tak i problemet øyeblikkelig.

- Han må vise evne og vilje til å handle, og der har han vært fraværende i hele høst, sier hun.

Ikke glad for anmeldelse
Politimester Geir Gudmundsen liker dårlig at han er anmeldt av sine egne til Spesialenheten.

- Jeg er lite tilfreds med at Rogaland politidistrikt skal komme i en situasjon hvor hovedverneombudet finner det nødvendig å måtte anmelde politimesteren, sier Geir Gudmundsen til Politiforum.

Gudmundsen påpeker at det ikke var han som beordret bevæpning.

- Det er ikke jeg som har beordret, men det er jeg som politimester som har ansvaret, sier politimesteren til Nettavisen.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere på grunn av anmeldelsen til Spesialenheten.

- Jeg vil avvente og kommentere saken til jeg ser hva Spesialenheten kommer fram til, sier Gudmundsen, som uansett ikke synes det er noe hyggelig å bli anmeldt.

- Det er ikke noe kjekt å bli anmeldt, sier han.

- Stemmer det som Hovedvernombudet sier at dere har en for lav bemanning?

- Det er for Rogaland politidistrikt som det er for andre politidistrikt en situasjon nå når vi har hatt lavere bemanning enn det vi har hatt vanligvis. Men vi gjør jo tiltak for å kunne være slik at et vi etter vår mening har en bemanning som er forsvarlig, både i forhold til tjenestemenn og i forhold til publikum, sier Gudmundsen.

- Bjørnsen karakteriserer bemanningen som uforsvarlig? Er du enig i det?

- Nei, vi har hatt en forsvarlig bemanning, sier han.

- Ser ingen annen løsning
- Politimesteren liker dårlig å bli anmeldt av dere? Hva er din kommentar til det?

- Jeg ser ingen annen løsning. Vi kan ikke løse ting internt når vi har mistanke om at noe er straffbart. Da må Spesialenheten inn og se om det er noe som er brutt, sier Bjørgen til Nettavisen.

- Vi skal jo etterforske andre som bryter lover, og når vi selv ha mistanke om at det er brudd her, kan vi ikke løse det selv, sier hun til slutt.

Spesialenheten ønsker ikke å kommentere saken.

Kommentarer til denne saken