OSLO (Nettavisen): Beboerne i leiegården Maridalsveien 128 på Sagene i Oslo hadde loven på sin side da de i 2017 forsøkte å bli eiere av egne boliger. Det gikk ikke. Kravet strandet etter at kommunen stilte vilkår som leietakerne ikke klarte å oppfylle.

Tre år etter at kampen begynte, er slaget tapt for de 20 som er igjen av de opprinnelige leieboerne, mens eiendomsmilliardær Ivar Tollefsen og hans selskaper trygt kan regne leiegården som sin.

I det kommende bystyret onsdag vil opposisjonen be byrådet gi de gjenværende beboerne en håndsrekning ved å knytte dem til et nytt pilotprosjekt.

Se hva bystyret vedtok 26. februar i faktaramme.

Ja til å hjelpe Maridalsveien 128-beboere

- En bremsekloss

- Kommunen skal hjelpe de som ønsker det å kjøpe sin leiegård når den blir solgt, men i tilfellet Maridalsveien 128 har kommunen vært en bremsekloss i systemet. Nå har byrådet sjansen til å rette opp noen av de feilene som er gjort, sier bystyremedlem Espen Andreas Hasle (KrF) til Nettavisen.

Pilotprosjekt fra leie til eie

KrF, Venstre, Senterpartiet, Høyre, Frp, Rødt og FNB - som sammen utgjør et flertall i Oslo bystyre - ber de rødgrønne byrådspartiene ta Maridalsveien 128 med i betraktningen når de nå vil prøve ut nye virkemidler i boligpolitikken. Konkret fremmer alliansen et forslag som vil gi de rundt 20 forkjøpsberettigede beboerne en mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet. Forslaget går ut på å inkludere disse beboerne i et såkalt leie til eie-prosjekt i bydel Sagene.

«De kommunale pilotene for leie-til-eie kan være godt egnet for disse beboerne», heter det i forslaget, som ikke fikk støtte fra byrådspartiene da saken var oppe i finansutvalget sist uke.

- Byrådspartiene har mulighet til å stemme med oss i bystyret, sier nestleder i Høyres bystyregruppe, Anne Haabeth Rygg.

Fikk lånebevis, men ble avvist

- Vi har sett mange saker hvor folk har hatt mulighet til å kjøpe leiegården sine, men likevel ikke fått brukt forkjøpsretten. Maridalsveien 128 er et kroneksempel på dette. Her fikk beboerne lånebevis fra Nav, men ble møtt med en utrolig negativ holdning hos Eby (eiendoms- og byfornyelsesetaten. Red. anm), en etat som burde ha vært en hjelpende hånd, sier Rygg.

- For litt over ett år siden var bystyret enstemmige om at dette må håndteres bedre framover. Nå er anledningen her til å rette opp feil kommunen har gjort, legger hun til.

Ap: - Jobber med løsninger

Frode Jacobsen, gruppeleder for Ap i bystyret og leder av finansutvalget, sier forslaget fra opposisjonen ikke løser de akutte problemene for Maridalsveien 128-beboerne.

- Et slikt pilotprosjekt vil det ta to til tre år å få på plass, mens beboerne må belage seg på å flytte ut 1. juli. Bydel Sagene er i dialog med beboerne og vil se på hvem som kvalifiserer seg til kommunal bolig i Holmestrandgata 1 på Sagene og hvem som gjennom individuell oppfølging og startlån kan få hjelp til å kjøpe seg bolig. Det viktigste for oss er å bidra til å finne praktiske løsninger, sier Jacobsen til Nettavisen og varsler at dette blir presentert på bystyrets møte.

Les også: Dette var USAs ambassade i Oslo: Nå har milliardæren tegningene klare for et skjenkested på taket

Vil gi flere muligheten på boligmarkedet

Det rødgrønne byrådet presenterer onsdag sitt forslag til ny boligpolitikk, en boligpolitikk som skal favne videre enn i dag og som inneholder nye mål og flere virkemidler. Det foreslås fem pilotprosjekter for bystyret.

Målet er å gi flere mulighet til å kjøpe en egnet bolig og sørge for økt stabilitet og forutsigbarhet i leiemarkedet.

Tidligere bystyrerepresentant Odd Einar Dørum (V) har fulgt boligkampen til beboerne på Sagene hele veien og er glad for initiativet fra de sju partiene.

- Beboerne i Maridalsveien 128 fortjener dette. De har vært utholdende og hele tiden saklige og vennlige i sin kamp, også når det ikke har kommet noen svar fra byrådet, sier han til Nettavisen.

Leier ut til 200.000 personer i seks land

Nettavisen har i flere artikler omtalt investor Ivar Erik Tollefsens voksende utleieimperium (Fredensborg og Heimstaden) og det som har skjedd i kjølvannet av eiendomskjøpene. Historien til beboerne i Maridalsveien 128, som først fikk omtale i Dagens Næringsliv, har fått mye oppmerksomhet og har også vært hyppig nevnt i den politiske debatten. Tollefsen og selskapene han kontrollerer ervervet Maridalsveien 128 i 2016.

Ifølge bladet Kapital leier nå anslagsvis 200.000 europeere sine hjem av det Tollefsen-kontrollerte svenske selskapet Heimstaden Bostad. Selskapet har vokst raskt, er nå til stede i seks land og sitter per i dag på en eiendomsmasse til en verdi av 120 milliarder kroner. Det siste framstøtet fra Heimstaden Bolag skjedde i Tsjekkia, der de betalte nær 13 milliarder kroner for eiendommene til det tsjekkiske eiendomsselskapet Redidomo.

Les også: Norges søkkrike boligbaron - god for over 20 milliarder