Oslo (NTB): Biskop Olav Skjevesland ber i et brev til Domstoladministrasjonen om at dommere slutter å vie homofile par i kirkerommet.

Det er praksisen med å foreta vielser i andre rom enn i selve gudstjenesterommet som biskopen ønsker å komme til livs.

– Vi har flere tilfeller der dommerne har virket som vigselsmenn i kirkens hus. Dette er en tvilsom praksis i forhold til regelverket. Vi ønsker nå en avklaring fra dommerstanden om hvordan de vurderer disse handlingene, sier Skjevesland til Vårt Land. (©NTB)