Statsminister Erna Solberg (H) var til stede da Bahrains statsminister, Khalifa bin Salman Al-Khalifa, ble hedret med en ærespris i Oslo forrige måned. Det var den norskpakistanske 14. augustkomiteen som delte ut prisen.

Det autoritære regimet Bahrain er kjent for systematisk bruk av tortur og overgrep mot politiske fanger, manglende presse- og ytringsfrihet samt omfattende brudd på menneskerettigheter.

Leder i Norsk PEN, Kjersti Løken Stavrum, har allerede kritisert Solberg for å kaste glans over prisutdelingen til Bahrains statsminister, som har sittet ved makten helt siden 1971.

Nå har ni internasjonale uavhengige organisasjoner (NGO-er) sluttet seg til kritikken, inkludert Norsk PEN, og uttrykker «forferdelse» over at den norske statsministeren var til stede under prisutdelingen.

NGO-er forferdet

Kritikken fremmes i form av et brev som er sendt til statsminister Solberg denne uken.

«Norge har stått i spissen for å presse fram mekanismer som beskytter forsvarerne av menneskerettigheter, med støtte fra mange uavhengige organisasjoner og organisasjoner fra det sivile samfunn. Derfor er vi forferdet over meldinger om at Bahrains statsminister, Khalifa bin Salman Al-Khalifa, mottok en ærespris på et arrangement i regi av 14. augustkomiteen 12. august 2019, i ditt nærvær,» lyder brevet som er adressert til statsministeren.

NGO-ene skriver videre i brevet, som Nettavisen har fått tilgang til, «at det er bekymringsfullt at den norske regjeringen kan tolerere en pris til en person som burde bli holdt direkte ansvarlig for på grovt vis å avfeie menneskerettigheter og menneskeliv».

Statsministerens kontor (SMK) har tidligere forklart Solbergs deltagelse på prisutdelingen med at hun delte ut andre priser på arrangementet.

- Som tidligere nevnt deltok statsministeren på arrangementet for å dele ut årets Brobyggerpris. Spørsmål om prisen til Bahrain bør rettes til 14. august-komiteen, sier statssekretær Rune Alstadsæter ved SMK til Nettavisen.

- Solberg invitert til Bahrain

Bahrains statsminister var selv ikke til stede under prisutdelingen, men sendte to regjeringsrepresentanter for å motta prisen på hans vegne. Representantene fikk anledning til å ha en kort samtale med Solberg før utdelingen. Da fikk Solberg overlevert et brev fra den bahrainske regjeringssjefen med en invitasjon til å besøke Bahrain.

- Statsministeren snakket, blant andre, med de to representantene fra Bahrain mens hun ventet på å bli introdusert for publikum av 14. augustkomiteen. Samtalen fant med andre ord sted under utdelingen av Brobyggerprisen, og bar preg av å være en høflighetssamtale. Det var ikke noe møte mellom statsministeren og representanter fra den bahrainske regjeringen i forbindelse med dette besøket, utover denne korte samtalen, sier statssekretær Alstadsæter.

- Vil statsministeren takke ja til invitasjonen?

- Under samtalen ble det overlevert et invitasjonsbrev til statsministeren. Det er ikke tatt stilling til denne invitasjonen, sier Alstadsæter.

The Euro-Gulf Info Center har postet et bilde på Twitter som viser samtalen mellom Solberg og de bahrainske regjeringsrepresentantene Mohammed bin Ibrahim Al-Mutawa og Shaikh Hussam bin Isa Al Khalifa.

Solberg satt for øvrig godt plassert mellom de to bahrainske representantene da tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) holdt tale og overrakte æresprisen.

- Oppfordrer Solberg til å fordømme prisen

NGO-ene oppfordrer SMK til å fordømme æresprisen som ble tildelt Bahrains statsminister, og at SMK skal oppfordre bahrainske myndigheter til ubetinget løslatelse og oppheve dommer og alle anklager mot samvittighetsfanger i landet.

- Norske myndigheter har gjentatte ganger de siste årene uttrykt bekymring over menneskerettighetssituasjonen i Bahrain, både bilateralt og i multilaterale fora som FNs menneskerettighetsråd, sier statssekretær Alstadsæter.

- Hvitvasker menneskerettighetsbrudd

I brevet fra NGO-ene påpekes det at Bahrain har en historie med tortur og brudd på menneskerettigheter, men at «de griper hver eneste mulighet til å hvitvaske disse bruddene, enten via diplomati, sportsarrangementer eller propaganda om regjeringens fremskritt innen menneskerettigheter».

Solbergs tilstedeværelse ble omtalt i flere bahrainske medier. Den bahrainske engelskspråklige avisen The Daily Tribune skriver at prisen er «blant de mest prestisjetunge norske prisene, og har blitt tildelt en rekke prominente personer i verden som har bidratt til betydelig global fred, sameksistens og harmoni».

Henrettet to uker før prisutdeling

I brevet fra NGO-ene vises det også til flere konkrete eksempler på grove menneskerettighetsbrudd som det bahrainsk regimet har begått mot enkeltmennesker. NGO-ene kritiserer også Bahrain for manglende presse- og ytringsfrihet, undertrykking av demokratiske rettigheter og henrettelser.

NGO-ene skriver at drøyt to uker før Solberg deltok på prisutdelingen i Oslo, ble to unge menn henrettet i Bahrain. Begge mennene ble dømt for terrorrelaterte aktiviteter i såkalte masserettssaker i fjor. FNs spesialrapportør for utenomrettslige henrettelser hevder mennene ble tvunget til å tilstå under tortur, at de ble nektet deltakelse i egen rettssak og dømt til døden in absentia.

De ni NGO-ene besitter store mengder med dokumentasjon på overgrep og menneskerettsbrudd begått i Bahrain.

«Vi har dokumentert overgrep mot en rekke menneskerettsforkjempere som har blitt utsatt for mishandling, og mange sitter fortsatt fengslet. Vi har dokumentert tilfeller av alvorlig fysisk og psykisk tortur, at de blir nektet tilgang på medisinsk behandling og besøksrettigheter, og omfattende bruk av isolasjon i fengselet Jaw, som huser politiske fanger og samvittighetsfanger,» lyder brevet.

«Per 25. august 2019 sultestreiker over 600 samvittighetsfanger i Bahrain i protest mot de umenneskelige forholdene,» skriver NGO-ene.

- Kritikk mot Oslosenteret

NGO-ene fremmer også kritikk mot 14. augustkomiteen og Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, ettersom det var grunnlegger Kjell Magne Bondevik som overrakte prisen.

- Vi er klar over at det er mye som er ugjort når det gjelder Bahrain, men de er på rett spor på flere områder. Kvinnenes stilling og religionsfriheten er styrket og de første steg for demokratisering er tatt ved at det er blitt et folkevalgt kammer i parlamentet, uttalte leder for 14. augustkomiteen og leder for Stovner Høyre, Aamir J. Sheikh, til Nettavisen tirsdag.

- Dette er ikke en menneskerettighetspris. Den er gitt fordi statsministeren bidrar til flere positive utviklingstrekk, noe vi bør oppmuntre. Han har fått flere internasjonale priser, blant annet av FN, sa Sheikh.

Taus Bondevik

Kjell Magne Bondevik, som er tidligere statsminister (KrF) og grunnlegger av Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, har ikke besvart Nettavisens henvendelser om å kommentere hvorfor han overrakte prisen.

Brevet er signert de uavhengige organisasjonene Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) , CIVICUS, English PEN, FIDH, in the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, Gulf Centre for Human Rights (GCHR), Index on Censorship, Norwegian PEN, PEN International og World Organisation Against Torture (OMCT), in the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders.