Finland, som har formannskapet i Rådet for Den europeiske union, ber EU vurdere å forby import av storfekjøtt fra Brasil, dersom landet ikke håndterer den pågående regnskogbrannen.

«Finansminister Mika Lintila fordømmer ødeleggelsene i Amazonas-regnskogen og foreslår at EU og Finland skal raskt vurdere muligheten til å forby import av brasiliansk storfekjøtt,» lyder en uttalelse fra det finske finansdepartementet, ifølge Reuters.

Regnskogen i Amazonas omtales som «verdens lunger» og produserer 20 prosent av verdens oksygen. Omfattende kvegdrift i de sårbare områdende, er en av årsakene til den massive avskogingen. Antall branner i Amazonas har økt med 80 prosent sammenlignet med i fjor.

Regnskogfondet omtaler utspillet som et godt initiativ, men fraråder en generell boikott.

- Kjøttproduksjonen er den klart viktigste driveren bak avskoging i Brasil, fordi folk brenner skog for å rydde plass til kveg. Brasil har masse kjøttproduksjon. De trenger ikke mer kjøtt. Man må gjøre det tydelig at det ikke er et marked for kjøtt som er basert på avskoging, sier generalsekretær i Regnskogfondet, Øyvind Eggen, til Nettavisen.

- Initiativet fra Finland er godt, og det reflekterer at folk ser det enorme behovet for en samlet tilnærming for våre relasjoner til Brasil, hvor handel og investeringer legges i potten. Brasil insisterer på at regnskogen er et nasjonalt anliggende, men de er enormt interessert i handel med Europa, sier Eggen.

- Vi må signalisere at vi er interessert i begge deler, både handel og regnskogen. Det betyr at en generell boikott ikke er en god idé. Men det er absolutt på sin plass at videre handel og næringslivssamarbeid er avhengig av at Brasil fører en ansvarlig regnskogpolitikk, sier Eggen.

6,57 milliarder dollar i inntekter

Brasil er verdens største eksportør av storfekjøtt, og står for opp mot 20 prosent av den globale storfeeksporten, ifølge tall fra Det amerikanske landbruksdepartementet.

I fjor eksporterte Brasil 1,64 millioner tonn med storfekjøtt, noe som genererte 6,57 milliarder dollar i inntekter, melder CNN, som henviser til tall fra Foreningen for brasiliansk strofeeksport (ABIEC).

Storparten av storfeeksporten fra Brasil går til Kina og Hongkong, som sto for nesten 44 prosent av all storfeimporten fra Brasil i 2018.

Men en ny frihandelsavtale mellom EU og Det søramerikanske handelsforbundet Mercosur (Brasil, Paraguay, Uruguay og Argentina), kan føre til langt mer fremtidig storfeeksport til Europa. Handelsavtalen ble inngått i sommer, men er ennå ikke ratifisert.

Straks avtalen med EU er ratifisert, vil den sørge for å oppheve en tollavgift på 20 prosent på storfeimport til EU, skriver CNN.

- Et spill for galleriet

EU-ekspert Paal Frisvold tolker det finske utspillet om importforbud på kjøtt fra Brasil som et spill for galleriet.

- Dette utspillet kommer i forbindelse med den handelsavtalen som de skal ratifisere, sier Frisvold, som er redaktør for Europeiskpolitikk.no, til Nettavisen.

- Hvis de forbyr storfeimport fra Brasil, dør handelsavtalen. Jeg tror dette er et spill for galleriet. Finland ønsker å sende noen signaler som formannskapsland, at de tar situasjonen i Amazonas på alvor. Og ett av alternativene de har, er å redusere kjøttimporten fra Brasil, sier Frisvold.

EU-kommisjons president Donald Tusk har uttalt ifølge AFP at det er vanskelig å forestille seg at avtalen kan ratifiseres i en situasjon der Amazonas står i brann.

Ny avtale med Norge

EFTA-landene Norge, Sveits, Island og Liechtenstein har forhandlet om en frihandelsavtale med Mercosur-landene parallelt med EU. Fredag ble avtalen inngått, men er ikke ratifisert i Stortinget.

Næringsdepartementet opplyser i en pressemelding at avtalen ikke legger til rette for økt import av storfekjøtt.

- Et viktig tema har vært bærekraftig skogforvaltning, hvor partene blant annet forplikter seg til å bekjempe ulovlig hogst og ivareta urfolks rettigheter. Det støtter opp om det norske ønsket om en bærekraftig forvaltning av blant annet Amazonas, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i pressemeldingen.

Kraftig redusert import til Norge

Regnskogfondet har gjennomgått norsk importstatistikk, og funnet at norsk storfeimport fra Brasil har falt drastisk de siste årene. I 2008 falt importen fra Brasil fra 825 tonn til 250 tonn. I 2016 var importen redusert til 131 tonn. Over tiårsperioden 2007 til og med 2017 ble det i Norge importert 255 tonn kjøtt fra Brasil. Den totale kjøttimporten til Norge var 63.600 tonn.

Brasils president Jair Bolsonaro har vist liten vilje til å slå ned på ulovlig avskoging i Amazonas etter at han tiltrådde i januar. Dette har ført til at Norge har holdt tilbake en utbetaling på 300 millioner kroner til Amazonas-fondet, som finansierer tiltak mot avskoging.