Oslo (NTB): Både leder for helsesøstrene og Legemiddelverket oppfordrer gravide og småbarnsforeldre til å være restriktive med smertestillende medisiner.

Aftenposten skrev torsdag at norsk forskning viser at babyer som får paracetamol de seks første månedene av livet bortimot dobler risikoen for allergi og astma før de blir ti år. Undersøkelsen viser også at barn av mødre som har brukt virkestoffet under svangerskapet har mer enn dobbelt risiko for å utvikle luftveisallergi enn barn av mødre som ikke har brukt slike medisiner.

Lederen i landsgruppen av helsesøstrene, Astrid Grydeland Ersvik, sier den nye forskningen ikke endrer på råd til småbarnsforeldre og gravide, de advarer ikke mot paracetamol.

- Under graviditeten skal man være forsiktig med bruk av all medisin, også smertestillende. Det samme gjelder hos spedbarn og småbarn. Det er kun ved høy feber, for eksempel etter vaksinasjon, at vi tilråder at foreldrene kan gi små barn paracetamol. Men høy temperatur skal ikke føre til at barnet får febernedsettende uten videre. Febernedsettende kan kamuflere andre symptomer, sier hun til Aftenposten.

Steinar Madsen, avdelingsoverlege i Statens legemiddelverk, sier problemstillingen er kjent.

- Man bør nok ta signalet alvorlig og vurdere om bruken av paracetamol bør innskrenkes. Terskelen for bruk bør kanskje være noe høyere enn i dag, uten at det vil ha noen store negative virkninger for mor eller barn, sier Madsen. (©NTB)