Se videointervju med Jon Helgheim (Frp):

Mandag vedtas Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022 - 2033 i Stortinget, men Fremskrittspartiet (Frp) reagerer på at særlig ett prosjekt mangler.

En ny tunnel på E6 på Oslos østkant, nærmere bestemt Manglerudtunnelen, som beboerne på stedet har ventet på i 25 år.

Nå angriper Frp sin tidligere regjeringspartner Høyre.

- Høyre gjør ikke så mye for å få til prosjektet, for de legger det i hendene til byrådet i Oslo, som er en veldig stor bremsekloss på helt nødvendige veiprosjekter. Det kan man ikke gjøre, for da blir alt bare satt på vent, sier stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp) til Nettavisen.

Helgheim er Oslo Frps andrekandidat i høstens stortingsvalg.

Les også: Beboerne har ventet på tunnelen i 25 år

- Alle feiger ut

Statens vegvesen har i flere år arbeidet med en plan for å legge trafikken under bakken ved Manglerud, med en fire kilometer lang tunnel i det såkalte E6 øst-prosjektet.

Men hele prosjektet står nå i fare for å bli lagt i en skuff, fordi det rødgrønne byrådet sier nei til motorveitunnelen.

- I NTP nå så skulle man lagt inn prosjektet med en statlig plan, og overkjørt rett og slett hele byrådet. For dette er et så viktig prosjekt for trafikkavviklingen, men jeg tenker først og fremst på bomiljøet, sier Helgheim, og legger oppgitt til:

- Svært mange beboere har denne veien dundrende gjennom nærmiljøet sitt. Vi kan ikke ha et byråd som rir noen sære prinsipper for et lite mindretall, og setter dette prosjektet som ligger helt klart på vent, og gir blaffen i behovet til beboerne.

Han legger ikke skjul på at han er skuffet over de andre partiene på Stortinget:

- Jeg er svært skuffet. Alle de andre partiene feiger ut, og det er bare Frp som nå står igjen og ønsker å bygge og realisere Manglerudtunnelen, sier han.

Les også: Naboer raser mot Lan Marie Berg (MDG): - Det er en hån mot folk som bor her

- Hva konkret vil dere gjøre for å få bygget tunnelen?

- Vi legger det inn i vårt forslag til Nasjonal transportplan, og så vil vi jo utfordre Høyre på å gå med på en sånn løsning, og ikke bare gjøre som de skriver i sin NTP - at de bare utsetter det fordi byrådet ikke vil ha veien, sier Helgheim.

- Tving gjennom veien

Han viser til at saken nå står og faller på at detaljreguleringen av veien må gjøres av Oslo kommune.

- Men det kommer ikke til å skje. Derfor sier vi at vi må gjøre det om til en statlig plan, så man tvinger gjennom veien, sier Frp-politikeren.

Les også: Her skal 100 parkeringsplasser fjernes: – Folk er fortvilet

- Men er det ikke viktig med lokaldemokrati i denne typen saker?

- Jo, det er jo det, men nå har vi et byråd som ikke ser helheten. De ser ikke andre behov enn noen gruppers sære interesser. Og som en så viktig vei som har kjempestor betydning for langt mer enn Oslo, så må denne veien, som staten har bestemt seg for å gjennomføre, gjennomføres, sier Helgheim, og legger samtidig til:

- Jeg skulle ønske det ikke var behov for det, men her må det tvinges fram. For Oslo tar ikke det ansvaret de skulle ha tatt, for å si nei til veiprosjekter er helt unormalt.

- Hvor skal dere hente pengene fra, det er jo et kostbart prosjekt?

- Det er helt klart, og er det noe vi har råd til i Norge er det å bygge veier. Det handler om å se på det som en investering for fremtiden. Men her er det ikke penger det egentlig står på, det er viljen, sier han.

Høyre: - Urealistisk

Høyres transportpolitiske talsperson, Helge Orten, er imidlertid helt uenig med Helgheim.

- Det er urealistisk å gjennomføre et slikt prosjekt uten lokalpolitisk tilslutning. Vi må ha tilslutning til en fornuftig byutvikling og til finansieringen av prosjektet. Det handler om respekt for lokaldemokratiet, sier Orten til Nettavisen.

Han mener derfor at Frp-politikeren sparker i feil retning.

- Kritikken bør rettes til byrådet i Oslo, som åpenbart ikke ønsker å realisere dette prosjektet. Vi må nok ha på plass et nytt byråd for å få fortgang i arbeidet med E6 Oslo øst. Det kan vi gjøre noe med i kommunevalget om 2 år. Vi er klar til å ta prosjektet opp igjen så snart vi har et byråd som vil prioritere dette, sier han.

Orten viser til at dette fremgår av Høyres merknader i innstillingen til Nasjonal transportplan.

- Frp fremmer forslag på samtlige prosjekt i hele landet til en samlet sum av 400 mrd. Det er urealistisk. Det er umulig å vite hva de egentlig vil prioritere når det kommer til stykket, legger han til.

Berg: - Krigserklæring

Nettavisen har bedt om en kommentar til saken fra byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), men har foreløpig ikke fått noen tilbakemelding.

Da Berg kommenterte saken i november i fjor, slo hun tilbake mot Frp som også da angrep byrådets tunnel-nei.

- Frp bryr seg tydeligvis verken om miljø eller lokaldemokrati. Om Frp prøver å tvinge igjennom enda et svindyrt og miljøfiendtlig prosjekt i Oslo-området er det en krigserklæring mot klimaet og bylufta. En utbygging på E6 Oslo Øst vil pumpe biler og eksos inn i Oslo og forurense lufta for astmatikere, barn, unge og eldre i byen vår, skrev Berg i en epost til Nettavisen.

Byråden mente Frps politikk rett og slett er gammeldags.

- Den bilbaserte byplanleggingen som Frp tar til orde for er både gammeldags og forurensende, påpekte hun.

Prislapp: 16 milliarder

Prosjektet E6 Oslo øst omfatter en strekning på cirka 15 kilometer av dagens E6 mellom Klemetsrud og Trosterud i Oslo. Etter at planprogrammet for veistrekningen ble fastsatt av Oslo kommune i 2016, ble det i etterkant varslet et utvidet planområde for å utrede nye alternative traseer for E6 i tunnel under Manglerud, mellom Abildsø og Ulven/Alna-området i Oslo.

Prislappen for prosjektet er anslått til 16 milliarder kroner. Det som gjenstår for prosjektet er en regulering av tunnelen og å få finansieringen på plass. I Oslopakke 3-avtalen fra 2016, er dette et prioritert prosjekt. Målet er å redusere miljøbelastningen for boligområdene langs både E6 og Ring 3, ved at trafikken legges under bakken.

Byggestart har vært planlagt i perioden fra 2024 til 2028.