*Nettavisen* Nyheter.

Ber Norge stramme inn

OECD oppfordrer nå til innstramminger i den norske pengepolitikken i det de ser risiko for økt inflasjonspress.

19.05.08 00:10

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD mener Norge bør gå tilbake til en strammere pengepolitikk for å motvirke effektene av den sterke veksten og oppbyggingen av inflasjonspress i økonomien. Det går frem av den nye rapporten fra OCED lagt frem tirsdag formiddag. Med andre ord mener OECD at det norske rentenivået må opp.I sin halvårlige økonomiske rapport ser OECD en vekst på 3,25 prosent for den norske økonomien i år, for den faller til 2,7 prosent i 2007. I 2005 var veksten i ifølge OECDs anslag på 3,7 prosent. Fallet i 2007 begrunnes med lavere investeringsnivå i oljeindustrien.- I den inneværende perioden med robust vekst og raskt stigende oljeeksportinntekter er en strammere fiskal holdning påkrevd, sier OECD som mener regjeringen bør bruke mindre av de norske oljeinntektene.Videre skriver OECD at en rask forsvinnende slakk i den norsk økonomien påkaller en retur til en mer nøytral pengepolitikk. Norges Bank gjentok senest i går at de vil øke rentenivået i små ikke hyppige skritt, og ser en doblet rentenivå i 2009 fra dagens nivå på 2,5 prosent for styringsrenten.Det påpekes i rapporten at inflasjonen fortsatt er ekstremt lav som følge av lave importpriser og sterkt konkurransepress.- Raskt forsvinnende økonomisk slakk og økende lønnskrav vil i økende grad øke risikoen for økende inflasjonspress, skriver OECD.OECD påpeker i rapporten at kapasitetsutnyttelsen i den norske økonomien har steget raskt samtidig med at etterspørselen fra de norske husholdningene er solid. Samtidig har sysselsettingen steget raskt tross en raskt voksende arbeidstokk. Dette ble bekreftet av Aetat i dag som meldt om den høyeste sysselsettingsveksten på 10 år.OECD ser en arbeidsledighet på 4 prosent i 2006 og 3,8 prosent i 2007. Konsumprisindeksen spås stige med 2,2 prosent i år og 2,6 prosent i 2007, mot 1,5 prosent i 2005.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.