Oslo (NTB): Verdens helseorganisasjon (WHO) ber norske myndigheter om å vurdere en lov som beskytter barn mot røyking hjemme.

Ifølge WHO utsettes 130.000 norske barn for passiv røyking. Det får organisasjonen til å be norske politikere om å vurdere å forby røyking i norske hjem, skriver Aftenposten.

- Mens Norge har gjort fremskritt når det gjelder å beskytte arbeidere mot å bli eksponert for passiv røyking, har ikke barn i private rom, for eksempel i hjem og privatbiler, det samme vernet, mener WHO.

WHO har sett på røykeforebygging i Norge på forespørsel fra Helse- og omsorgsdepartementet. WHO antyder at Norge må bruke 50 millioner kroner på antirøykearbeid, og mener at det bør gjennomføres minst to massemediekampanjer i året for å forsøke å redusere røyking i befolkningen.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) er ikke i tvil om at passiv røyking er et problem.

- Vi vet at 20 prosent av norske barn utvikler astma og allergi. Mye kan skyldes forurensning og andre faktorer, men det er ikke tvil om at passiv røyking er et problem, sier hun.

Hun vurderer nå WHO-forslaget, men det er uvisst når en konklusjon kan foreligge. (©NTB)