I løpet av oktober vil forskriftene om køprising være på plass.

Det sa samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) på en pressekonferanse fredag.

Bergen kommune, Naturvernforbundet og Norges astma- og allergiforbund er blant dem som lenge har mast på regjeringen og bedt om flere verktøy i verktøykassa. Nå blir de bønnhørt.

Ber kommunene bruke muligheten
- Jeg oppfordrer norske byer til å benytte seg av mulighetene dette regelverket gir, sa Kleppa på pressekonferansen.

Hun understreker at innføring av køprising må skje etter lokalt ønske og være lokalt forankret, og hun sa at dette må være ett av flere tiltak.

Se pressekonferansen her

- Ny teknologi gir fleksible løsninger
Miljøvernminister Erik Solheim (SV) sa at forurensingen fra biltrafikk er et dobbelt problem i norske byer. Det er ikke bare en trussel for det globale klimaet, men også en helserisiko lokalt.

- Det er historisk at vi nå legger til rette for køprising. Ny teknologi gjør det mulig å være mer fleksible i måten det gjennomføres på, sa Solheim.

Han pekte på prognosene for befolkningsveksten i Oslo og Akershus og sa at disse innebærer en halv million flere bilreiser hver dag.

- Derfor er dette med køprising et så viktig tiltak, sa Solheim.

Vil ha dialog
- Vi vil ikke tre dette ned over hodet på noen, men vi vil gjerne ha en dialog med kommunene om hvordan vi kan få til dette, sa han videre.

Solheim pekte på overskridelser av svevestøv både i Bergen og Oslo sist vinter, og NO2-overskridelser både i Oslo og Bergen på årsbasis og i Trondheim og Stavanger på timebasis.

Når det gjelder svevestøv varsles det også tiltak med høyere piggdekkavgift.

- Overskrider grenseverdiene altfor ofte
Klima- og forurensningsdirektoratet presenterer samtidig en veileder for luftkvalitet. Den skal hjelpe kommuner og de som eier veiene med tiltak for bedre luftkvalitet.

Les mer om veilederen her på klif.no

- Dette er en praktisk kokebok om hvilke krav som gjelder, hvem som har plikt til å gjøre hva og hvilke verktøy de kan sette inn for å redusere luftforurensningen på kort og lang sikt, sier direktør Ellen Hambro, i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Hun sier grenseverdiene for luftkvalitet - som er felles for hele EU og EØS - overskrides altfor ofte, særlig i de store byene.

- Mange sårbare grupper opplever dager som er så ille at de ikke kan gå ut. Vi er glad for å veilede kommunene til gjøre jobben sin bedre, slik at folk får den luftkvaliteten de har krav på., sier hun.

Ba om køprising i fjor
Nettavisen har i flere artikler satt søkelyset på luftforurensningen blant annet i Oslo og Bergen, der målestasjonene vinterstid har blinket på rødt nivå flere dager hvor luftforurensningen har vært akutt dårlig. Sammen med Norges Naturvernforbund foreslo Norges astma - og allergiforbund i fjor flere tiltak og ba nasjonale myndigheter komme på banen.

Organisasjonene foreslo blant annet forurensningsavgift på bompengene, slik regjeringen nå legger til rette for, og de ba om parkeringsbegrensninger på kjøpesentra og større arbeidsplasser, økt innfartsparkering, flere ekspressbusser, reduserte fartsgrenser og ved helt akutte tilfeller: Omdirigering av trafikken.

Har mast i flere år
Også fra lokalt hold har man mast på drahjelp. I Bergen, som på nyåret 2010 var Europas mest forurensede by, uttrykte byråd Lisbeth Iversen (KrF) frustrasjon over ikke å kunne innføre de tiltakene de ønsket.

- Vi har blant annet i seks år søkt og og sagt at vi ønsker å prøve ut sambruksfelt, vi ønsker å bli en prøveby for lavutslippssoner og vi ønsker å kunne innføre kjørerestriksjoner om nødvendig, sa Iversen til Nettavisen i februar 2010.