Det gikk veldig galt da Statsbygg ble bedt om å utrede tomtealternativer for et beredskapssenter for politiet i Oslo på Alnabru, avslørerPolitiforum.

Statsbygg ble nemlig bedt om å utrede for et senter på 18.600 bruttokvadratmater, når det egentlig var snakk om 18.600 nettokvadratmeter - noe som tilsvarer godt over 30.000 bruttokvadratmeter.

- Det betyr med andre ord ikke at beredskapssenteret har est ut, men her er det noen som ikke har skjønt forskjellen på brutto og netto, forteller prosjektleder Hagbarth Vogt-Lorentzen i Statsbygg til Politiforum.

Den alvorlige feilen ble oppdatet for et år siden.

Les også: Vil utvide beredskapssenter-tomten på Alnabru

- Vi tror det lar seg gjøre

Etter et møte med Politidirektoratet ble det gjort en ny vurdering av arealbehovet, som nå endte på 34.000 bruttkvadratmeter.

- Statsbygg spurte konkret om det var brutto eller netto, og da fikk vi til svar at det var bruttotall, sier Vogt-Lorentzen om tabben til Nettavisen.

Han ønsker imidlertid ikke å spekulere i hvem som er skyld i feilen.

- Men blir det plass til senteret på tomta nå?

- Det er klart at da tomta var bestemt var det ut fra et bruttoareal på rundt 20.000 kvadratmeter, men nå viser det seg at bruttoarealet er på rundt 34.000 kvadratmeter, så tomta er ikke veldig stor, sier prosjektlederen

Vogt-Lorentzen har likevel tro på at de skal få plass.

- Hadde vi ikke hatt noen tro på at vi vil få det til, ville vi sagt at tomta var for liten. Men det vi sier er at tomta er liten, og at vi tror det lar seg gjøre, sier han.

- Regjeringsskiftet forsinker senteret

Statsbygg vil innen et par uker sette igang et skisseprosjekt som vil gi svaret på om Alnabru-tomta nå er stor nok til bygget.

- Vi tror altså at det lar seg gjøre, men vi må ha et skisseprosjekt som anskueliggjør det. Det er helt umulig å si noe mer om det før vi har fått tegnet ulike alternativer og sett hvordan vi kan løse det, sier Vogt-Lorentzen.

Ifølge Politiforum blir beredskapssenteret forsinket som følge av talltabben.

Skisseprosjektet ventes å være ferdig i oktober i år. Statsbygg vil så sette i gang et forprosjekt, om det da konkluderes med at det er nok plass til bygget på tomta.

Vogt-Lorentzen mener imidlertid at beredskapssenteret ikke blir forsinket på grunn av tabben, dersom det viser seg at tomta er egnet.

- Men det som har forsinket prosessen er skiftet av politisk ledelse i Justisdepartementet. Den nye ledelsen trengte tid til å sette seg inn i saken og til å vurdere hvordan vi skal gå videre, sier han til Nettavisen.

Skisseprosjektet skulle etter planen ha blitt igangssatt i oktober i fjor, men starter nå altså i februar/mars.

Les også: Her kan det bli nytt beredskapssenter

Kan bli forsinket til 2020

Dersom skisseprosjektet konkluderer med at det likevel ikke er plass til bygget på tomta, kan det bety at et beredskapssenter på en annen tomt først vil stå ferdig i 2020 - 16 år etter at planleggingen av senteret startet.