På torsdag kom nyheten om at Bergen kommune innfører strengere koronatiltak som følge av en smittebølge som hadde nådd 87 smittetilfeller på én dag.

Bak tiltakene står en frykt for deltavarianten og økt smitte, også blant delvaksinerte. Forrige uke ble 439 smittet i kommunen.

Les også: Venstre-lederen: - Om vi taper valget på det, så får det nesten bare være

I Nettavisen har man den siste uka kunne lese at Covid-19 nå har en lavere dødelighet enn sesonginfluensa i et normalår og at FHI mener at en ny smittebølge ikke lengre vil føre til høye antall sykehusinnleggelser eller dødsfall.

Regjeringen mener likevel at lokale og regionale tiltak kan være aktuelle også når alle har fått tilbud om vaksine.

Samtidig har FHI etterspurt en debatt om hvilken sykdomsbyrde samfunnet kan tåle, uten å iverksette smittetiltak.

Les mer: Covid-19 har nå lavere dødelighet i Norge enn vanlig sesonginfluensa

– Ved influensa har vi i alle år akseptert to-tre tusen innleggelser, noen hundre på intensivavdeling og noen hundre dødsfall i løpet av 10-12 uker hver vinter, alt med en betydelig belastning på sykehusene, sa FHI-overlege Preben Aavitsland nylig til Nettavisen.

Ikke bekymret

Nettavisen har snakket med Trond Bruun i Helse Bergen, som er seksjonsoverlege på infeksjonsmedisinsk seksjon, for å høre hvordan han tror sykehusene vil bli belastet av den økte smitten i Bergen.

Han tror ikke de blir satt under press.

– På kort sikt forventer vi ikke noen stor mengde innleggelser. Men det har vært en smitteoppblomstring i vårt område, så vi må jo forvente at vi får inn en og annen koronapasient, sier han.

Les mer: Regjeringen vil ha smitteverntiltak selv om alle har blitt fullvaksinert - men er det verdt det?

Bergen har for øyeblikket null personer innlagte som følge av Covid-19, og Bruun sier at sykehusene har veldig god beredskap. Bergen har ikke hatt et koronadødsfall siden januar.

Forventer heller ikke mange dødsfall

Vaksinene gir god beskyttelse mot både sykdom ved smitte og dødsfall ved sykdom, og Bergen har fullvaksinert godt over 90 prosent av befolkningen over 65 år.

FHIs koronarapport fra 26. juli slår fast at vaksinene beskytter bedre mot sykdom enn mot smitte. Ved to doser er beskyttelsen 94 prosent mot alfavarianten og 88 prosent mot delta.

I lys av dette er ikke Bruun særlig bekymret for mange flere dødsfall.

– Det er noe smitte på sykehjem blant annet, og det finnes noen uvaksinerte eldre og noen med dårlig effekt på grunn av immunsvikt, sånn at hvis det blir mange smittede i befolkningen så må vi kunne regne med at det kan komme noen dødsfall, sier han med trykk på ordet «kan».

– Men mange dødsfall er usannsynlig. Vi regner med at de voksne allerede har vaksine i vårt område og at resten er vaksinert i løpet av september.

Han mener dog at ettervirkninger av Covid-19-smitte kan rettferdiggjøre ytterlige tiltak.

– Man kan ikke bare se på innleggelser. Det er jo risiko for at man får langtidseffekter av sykdommen. Det ser vi også hos unge folk, at de får såkalt «long covid», med slapphet, tung pust og smaks- eller lukteforstyrrelser.

Les også: 14 smittet på sykehjem i Bergen, melder Bergens Tidende

– Det er vel ikke konkludert helt med hva langtidskonsekvensene for unge personer er?

– Neida, det er litt sprikende tall på hvor stort det problemet er. Et annet argument for de kommunale tiltakene er dette med skolestart, som gjør at dette kanskje er et litt uheldig tidspunkt å få et utbrudd på.

Kritiserer tiltakene

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitet i Bergen er sterkt kritisk til Bergens nye tiltak.

Smittevernloven slår fast at et tiltak ikke er lovlig kun fordi det vil ha en effekt, og at de skal baseres på en klar medisinskfaglig begrunnelse, samt være tjenlig ut fra en helhetsvurdering.

Marthinussen mener tiltakene i Bergen ikke er forholdsmessige.

Les også: FHI mener disse 16 menneskerettighetene har måttet vike for korona-tiltakene

– Det viser godt at vi nå ikke lenger har å gjøre med en smittefare som rettferdiggjør særlig inngripende tiltak i medhold av smittevernloven, sier han om at seksjonsoverlegen forventer «en og annen innleggelse».

– Hvorfor ikke?

– Vi har nå et virus som i svært liten grad gir død og alvorlig sykdom. Vi har vaksine til å beskytte de fleste av de sårbare. Til sammenligning anser FHI nå Covid som mindre dødelig enn vanlig sesonginfluensa og influensa er ikke på listen over allmennfarlige sykdommer som gir grunnlag for smitteverntiltak.

Han sier seg enig med overlege Bruun i at det finnes immunsupprimerte personer som ikke kan beskyttes med vaksine, men mener det ikke er grunn til å innføre tiltak, da dette også gjelder for influensa.

Forbyr høy musikk

Det vakte oppsikt da Bergens nye tiltaksliste inkluderte et forbud mot høy musikk.

På fredag kunne Dagbladet melde at fungerende smittevernoverlege Kjell Haug ønsket enda strengere tiltak, inkludert å gå tilbake til krav om to meters avstand, men fikk nei fra bystyret.

Nettavisen har spurt Haug hvor han fikk ideen om lydforbudet fra, og om dette er noe FHI har anbefalt.

– Nei, men det er nå et velkjent fenomen. Vi har sett smitte dukke opp på blant annet korøvelser, sier han.

Les også: Storbrann i blokk i Bergen – ingen savnet

Han peker særlig på utelivsbransjen og fester med høy musikk.

– Det er en skikkelig smittearena. Man snakker høyere og sitter nærmere, og da har man en smittesituasjon.

Tar feil om sykehusinnleggelser

Til Nettavisen sier Haug at det godt kan hende at infeksjonslegen får rett i at det ikke kommer mange innleggelser, men at data fra Nederland og Storbritannia tilsier at det kan komme en alvorlig bølge med innleggelser.

– Det har vært betydelig sykehusinnleggelser i begge de landene, som jo er sammenlignbare med Norge.

Både Nederland og UK fikk store smittebølger i juli som nesten nådde toppene fra rundt nyttår. Disse avtok deretter raskt, særlig i Nederland.

Tall fra Our World in Data viser derimot at bølgen med sykehusinnleggelser i landene har vært liten.

Syv uker etter at smittebølgen startet i UK, og fem uker etter i Nederland, lar nemlig sykehusinnleggelsene vente på seg.

Begge land har sett en firedobling av antall innlagte pasienter siden midten av juni, da de lå på et svært lavt nivå, men ligger fortsatt langt under det de opplevde i januar og februar, etter forrige store smittebølge.

Per 10. august har

  • Nederland 31 sykehuspasienter per million innbyggere, mot 124 under januartoppen.
  • Storbritannia 83 sykehuspasienter per million innbyggere, mot 578 på det høyeste i januar.

– Innleggelser er ikke målestokken

– Vi tror ikke at vi får en reprise av det som skjedde i fjor, med stor grad av vaksinering nå. Men vi ser at vi har 15 sykehjem som har smitte, og det er det første tegnet på at dette ikke bare er en spøk, sier Haug.

Han sier flere av disse er vaksinerte, men at de allikevel blir syke.

– Og det gir grunn til å stramme inn?

– Vi skal ivareta hele befolkningen, og de på sykehjem er en del av befolkningen som vi har fokus på. Men selv unge mennesker får etterdønninger av sykdommen som kan være veldig plagsomme. De faller ut av arbeidslivet og sliter, sier han.

– I Bergen er over 90 prosent av de 65 år og eldre vaksinerte. Trenger man da nye tiltak?

– Vi håper ikke at det er det som blir målestokken. Vi vil se på hele sykdomsbyrden av det som er å bli syk og å gjennomgå en infeksjonssykdom som er litt spesiell, som Covid er. Det prøver vi å unngå.

– Det med at allmenntjenesten ikke blir overfylt, det er nok ingen redd for lengre.

Smittevernoverlegen legger til at de nye tiltakene er mindre inngripende enn det man har sett under tidligere utbrudd.

– De tiltakene som er iverksatt i Bergen er relativt moderate, så det har vi ikke opplevd at befolkningen har noe problem med. Også i utelivsbransjen, som har hatt mye smitte blant de ansatte, er de positive til disse tiltakene.