22. august i fjor brast den midlertidige dammen som var satt opp i forbindelse med rehabiliteringen av demningen i Munkebotn. Bruddet førte til at store mengder vann flommet utover området Munkebotn og Eidsvåg. Over 100 personer ble evakuert fra rundt 40 boliger.

Bergen kommune har bestemt seg for å avslutte kontraktene med aktørene som var involvert i damskandalen, skriver NRK.

– Ting skulle vært gjort annerledes. Nå er det på tide å komme videre, sier Magnar Sekse, fagdirektør i vann- og avløpsetaten.

Ifølge Bergensavisen er nå Bergen kommune snart klar til å lyse ut arbeidet med opprustningen av demningen på nytt.

Da demningen brast, var det Multiconsult som hadde rådgivningsoppdraget, mens Donar var utførende entreprenør. Den uavhengige granskningen av demningsbristen plasserte ansvaret hos Multiconsult.

I slutten av juni inngikk kommunen og Multiconsult en avviklingsavtale der de gjensidig fristilles for forpliktelser knyttet til oppdraget. I tillegg har partene undertegnet på at ingen av dem kan fremme erstatningskrav.

Magnar Sekse, fagdirektør i vann- og avløpsetaten, sier en likelydende avtale er inngått med Donar.

Sekse forteller at de er i god gang med å utlyse et nytt anbud. Han regner med at arbeidet på demningen blir gjenopptatt i løpet av høsten.

(©NTB)