– Vi ser at det er en fordel å være kvinnelig lege. Det ser vi at mange som ønsker seg.

Det sier Berit Rimstad (44). Hun er fastlege i Nes kommune, og den med aller flest pasienter på venteliste i landet.

Hele 522 pasienter ønsker å ha Rimstad som fastlege. Selv tror hun at akkurat det er litt tilfeldig.

– For min del tror jeg det dreier seg om at de som har vært hos meg stort sett er fornøyde, og da sprer det seg et rykte. Det er en fordel. Jeg har flere som har kommet til meg fordi jeg er litt yngre og kommer til å holde på i flere år.

På toppen av listen har Rimstad selskap av en rekke kvinnelige kolleger. Ifølge tall fra Legelisten og Helsenorge er 17 av de 20 fastlegene med flest pasienter på ventelisten nettopp kvinner.

Trenden kommer også til syne andre steder. Ser man på de 50 fastlegene med flest på venteliste, finner man kun 11 menn. Det til tross for at fordelingen mellom mannlige og kvinnelige fastleger er relativt lik. 48.8 prosent av landets fastleger er kvinner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Nettavisen har tidligere skrevet om fastlegekrisen, og hvordan rekordmange nordmenn står på ventelister med mange års ventetid.

Les mer om det her:

– Lettere å åpne seg for kvinner

Rimstad tror det kan ha sammenheng med hvem pasientene er komfortable med å åpne seg opp for.

– Mange tenker nok at det er lettere å åpne seg for kvinner. Det kan være lettere for mange å snakke om vanskelige ting med dem, sier Rimstad til Nettavisen og legger til:

– En stor del av allmennmedisinen er å snakke med folk. For mange kan det oppleves lettere å snakke med kvinner om visse problemstillinger. Fra biologiens side har menn oftere vanskeligere for å vise svake sider overfor andre menn, men hos kvinner skal man kunne åpne seg.

Hun tror likevel det er måten du møter pasientene på, og ikke kjønn, som avgjør tilliten pasientene har til deg som lege.

– Det handler mye om hvordan du er som person. Du kan tilegne deg en del vaner og være bevisst på det, og du skal jobbe profesjonelt. Det er lettere å skape tillit hvis du viser empati og at du bryr deg om den som kommer. Da må man også orke å være i den rolle til enhver tid. Det har man sikkert ulik evne til.

– Flinkere til å prioritere

Olaf Gjerløw Aasland er lege, professor emeritus og tidligere instituttsjef ved Legeforskningsinstituttet.

Han tror noe av årsaken til at kvinnelige leger har flere pasienter på ventelistene, skyldes at de tradisjonelt sett har vært flinkere til å prioritere mer enn jobb, og derfor ikke fylle pasientlistene.

– Allerede for mange år siden fant vi at de fleste kvinnelige fastlegene ikke økte listelengden når de var ferdig med småbarnsperioden for egne barn, og fikk mer tid til jobben. Det tolket vi som at de var mer interesserte i å gi god behandling, enn å tjene mer penger.

Rimstad tror kvinnelige leger i større grad enn mannlige vil være sikre på at de har en pasientliste de vet de håndterer.

– Jeg tenker generelt at de fleste kvinner har det dårligere med å ikke ha kontroll over ting, enn det menn har. Ut fra det tar de helst på seg det som er realistisk for dem å rekke over med rimelig god kontroll, sier Rimstad og legger til:

– Jeg tror flere menn trigges av den næringsdrivende biten av fastlegeordningen. Nå har ikke jeg sett noe oversikt over lønnsstatistikk, men jeg kan se for meg at en del menn har noe større lister og derfor høyere omsetning enn det de fleste kvinnelige leger har. Generelt er det nok slike trekk som gjør at kvinner har noe mindre lister, og noe lengre ventelister.

Flere pasienter enn gjennomsnittet

Taket for antall pasienter en fastlege i Norge kan ha, er ifølge Fastlegeforskriften på 2500 pasienter. Per 31. desember 2021, viser tall fra SSB at norske fastleger i snitt har 1057 pasienter.

De 50 fastlegene med flest pasienter på venteliste, har om lag 1150 pasienter i snitt. Med andre ord har fastlegene med lengre ventelister, marginalt flere pasienter enn gjennomsnittet.

Selv har Rimstad totalt 1300 pasienter på sin pasientliste.

– Jeg tenker at hvor stor liste du har avhenger av hvordan du trives med å jobbe selv, og hvor stor kapasitet du har, men også type pasienter på lista. Da jeg tok over lista i 2010 var det et listetak på 1700 pasienter på listen jeg skulle overta. Jeg følte det var for mange for meg, men ønsket ikke at noen på lista skulle bli tvunget til å bytte. Derfor fortsatte jeg tak med 1300, forklarer Rimstad.

Hun forteller videre at hun kjenner ande fastleger som har mer enn nok å gjøre, men med langt færre pasienter.

– Jeg har nye kolleger som opplever å være nedlesset med oppgaver med lister på «bare» 700 pasienter. Det er veldig avhengig av typen pasienter også. Det er ikke noe regel for hva man kan klare og ikke.

Nettavisen har tidligere skrevet om hvordan fastlegekrisen rammer både pasienter og kommuner. Regjeringen har i statsbudsjettet foreslått å bruke nærmere én milliard på å styrke fastlegeordningen.

Les mer om dette her:

Antallet kvinnelige fastleger stiger

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Bjørkholt, bekrefter Rimstads antakelser om kjønnsforskjeller og pasientlister.

– Kvinnelige fastleger har i gjennomsnitt noe kortere lister enn mannlige fastleger, sier Bjørkholt.

Han tror også populariteten til kvinnelige fastleger kan ha sammenheng med pasientenes preferanser.

– Når det gjelder kvinnelige legers popularitet, kan det være at kvinner har en sterkere preferanse for en lege av samme kjønn, enn det menn har.

Samtidig forklarer han at det er flere årsaker til at listene til kvinnelige fastleger fyller seg opp.

– Barn får automatisk mors fastlege og bidrar slik til å fylle opp pasientlisten. Kvinnelige fastleger har også i gjennomsnitt noe kortere lister enn mannlige fastleger, sier Bjørkholt.

Han bekrefter at antallet mannlige fastleger stadig er høyere enn antallet kvinnelige, men sier samtidig at det ser lysere ut fremover.

– Blant legene under 50 år er kvinnelige fastleger i flertall. Ifølge Helsedirektoratets tall er andelen kvinnelige fastleger stadig stigende. Det er også flere kvinner enn menn på legestudiet. Det tilsier at denne utviklingen vil fortsette, konkluderer han