Gå til sidens hovedinnhold

Beskylder Myhre for løgn

Byråd for velferd og sosiale tjenester Sylvi Listhaug beskylder BU-leder Jens Christoffer Myhre (Ap) for å fare med ren løgn om konsekvensene av den nye sykehjemsetaten.

Ullern:- Hovedmålet med å opprette en sykehjemsetat var først og fremst å sikre at Oslo har nok sykehjemsplasser og sørge for kvaliteten på tilbudet til beboerne blir bedre, sier byråd Sylvi Listhaug til Ullern Avis Akersposten.
Hun reagerer sterkt på at BU leder Jens Christoffer Myhre (Ap) hevder at prisen per sykehjemsplass blir mye dyrere.
- Prisen pr sykehjemsplass i Ullern bydel har økt fra 523 000 til 545 300 kroner, men dette er først og fremst fordi lønningene til personalet blir høyere og at en kompenserer for prisstigningen. Faktum er at om Ullern selv fortsatt hadde hatt ansvaret for sykehjemmene ville plassene ha kostet mer enn 545 300 kroner i 2007, sier byråden.
- Ullern bydel ville også ha måttet betale pleierne mer lønn og betalt mer for mat og medisiner. Bydelene får kompensert for hele ekstrautgiften ved en særskilt lønns- og priskompensasjon. Foreløpige beregninger viser at Ullern bydel faktisk tjener 2- 3000 kroner per sykehjemsplass som følge av reformen, sier byråden.

Ikke negativt for Ullern

Bydelsdirektøren i Ullern bydel har heller ikke kommet med noen negative konsekvenser i sitt budsjettforslag for Ullern Bydel, sier byråden til Ullern Avis Akersposten.
- Bydelsadministrasjonen har tvert i mot gitt uttrykk for overfor bydelspolitikerne at de vil komme ut i balanse når det gjelder innføringen av sykehjemsetaten. Hvordan Christopher Myhre (Ap) har kommet frem til sine beregninger er et mysterium, sier hun.
- I november gikk Myhre (Ap) ut og mente Ullern bydel ville tape 5 10 millioner på sykehjemsetaten. Dette kan karakteriseres som å fare med ren løgn i forhold til de opplysningene som er gitt fra bydelsadministrasjonen, sier byråden til Ullern Avis Akersposten.

Nok sykehjemsplasser

-En av de viktigste oppgavene til sykehjemsetaten blir å skaffe nok sykehjemsplasser. Vi vet at presset på sykehjemssektoren og bydelene er sterkt fordi sykehusene skriver ut pasienter raskere, og som er sykere. Dette er det Myhres partifelle, Sylvia Brustad som har ansvaret for. Hennes sulteforing av sykehusene går ut over Oslos innbyggere i form av et dårligere helsetilbud. Vi jobber kontinuerlig for å opprette flere sykehjemsplasser og prøver å legge press på sykehusene for å ta i bruk lokaler på sykehusene som står ledig fordi de må spare penger. Byrådet skal i løpet av våren legge frem en sykehjemsbehovsplan der en skal se på hvor mange sykehjemsplasser det er behov for i Oslo i årene som kommer, fortsetter byråd Sylvi Listhaug.
- Før var det 15 bydeler som naturlig nok var mest opptatt av sitt eget behov for plasser. Dette førte til at enkelte bydeler ville legge ned sykehjemsplasser, mens det totalt sett for hele byen var viktig å opprettholde disse plassene. Ullern var en av de bydelene som hadde for mange plasser. Dette medførte at de til tider hadde sykehjemsplasser stående ledig som de måtte betale for, sier Sylvi Listhaug.

Kvalitet

-Et sykehjem i dag er ikke det samme som for 20 år siden. Medisinsk utvikling har ført til at folk lever lengre, og det er mulig å behandle langt flere for lidelser enn før. Samtidig øker det kravene til spesialisering for å følge med på utviklingen. Svært ofte er det for få i hver enkelt bydel til å starte opp bydelsvise avdelinger, men samlet for hele Oslo vil det være nok til å starte opp spesialiserte sykehjemsposter, sier hun.
- Dette vil gi beboerne er bedre hverdag og mer innholdsrikt liv, samtidig som det kan bli mer attraktivt å jobbe på sykehjem. Det er viktig at sykehjemmene ikke er en oppsamlingsplass, det skal være et trygt og godt hjem for beboerne, sier byråd Sylvi Listhaug.
- De 42 ansatte til Sykehjemsetaten skal styre ca 5000 sykehjemsplasser og vil være en av Norges største etater. Samtidig skal de være kompetansepersonell som skal hjelpe sykehjemmene til å bedre sin kvalitet, avslutter byråden.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai