Gå til sidens hovedinnhold

Best å bo på Nordstrand

Nordstrand kommer best ut av våre bydeler på Oslo kommunes levekårsstatistikk.

Oslo: Levekårsindeksen for 2006 legger vekt på andelen av befolkningen som har høyere utdanning, inntektsnivå, andelen uføretrygdete, ikke-vestlige innvandrere, arbeidsløshet, barn med enslige forsørgere, dødelighet og flyttehyppighet.

Best på Nordstrand

Bydel Nordstrand kommer best ut på levekårsindeksen av våre tre bydeler og er på topp i Oslo sammen med Vestre og Nordre Aker og Ullern. Inntekts- og utdanningsnivået er høyt, samtidig som det er færre uføretrygdete, arbeidsledige og ikke-vestlige innvandrere.

Andelen ikke-vestlige innvandrere i Bydel Nordstrand er 7,3 prosent, noe som gjør at Nordstrand er blant bydelene i Oslo som har færrest ikke-vestlige innvandrere. Veksten i denne befolkningsgruppen var 0,4 prosent fra året før.

Gjennomsnittlig i Østensjø

Bydel Østensjø er gjennomsnittsbydelen i Oslo og ligger sammen med St. Hanshaugen svært tett på snittet for byen både når det gjelder inntektsnivå, andel barn med enslige forsørgere og dødelighet i gruppen fra 55 til 74 år.

Østensjø hadde i 2006 14,3 prosent ikke-vestlige innvandrere. Veksten i denne befolkningsgruppen var én prosent fra året før.

Bydel Østensjø og Nordstrand er blant de bydelene i Oslo som har størst geografisk stabilitet. Det vil si at folk ikke flytter ut av bydelene, men i større grad bli boende eller flytter innad i egen bydel.

Flest innvandrere i Søndre

Bydel Søndre Nordstrand har 38,4 prosent ikke-vestlige innvandrere og ligger dermed på topp i Oslo. Snittet i Oslo er 18,9 prosent. Veksten i Søndre Nordstrand var på én prosent fra året før.

Søndre Nordstrand er den av våre bydeler som kommer dårligst ut på Oslo kommunes levekårsstatistikk. Bydelen ligger på åttendeplass blant Oslos 15 bydeler. Det er spesielt den store andelen ikke-vestlige innvandrere som spiller inne på den dårlige scoren på levekårsindeksen. Årsaken til at andel ikke-vestlige innvandrere er tatt med som faktor i indeksen er at forskning har vist at denne befolkningsgruppen har vanskeligere levekår enn den etnisk norske befolkningen. Dette går spesielt på større problemer på arbeidsmarkedet, med inntekt og helse. Gruppen ikke-vestlige innvandrere har også et høyere forbruk av sosialhjelp enn etniske nordmenn.

Tallene er hentet for Oslo-Speilet, offentlig statistikk utgitt av Oslo kommune i desember 2006.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen