I tillegg handler det selvfølgelig om spenning. Katten skal jo først lokkes frem, deretter skal den fanges. Når den først er fanget, og har fått festet renneløkken rundt halsen, går den som oftest inn i en frys-modus. Katten forstår faren den er utsatt for, og vet at livet, bokstavelig talt, henger i en tynn tråd.

En erfaren kattedrapsmann

Jeg har blitt fortalt at det kan foregå slikt. Mannen som fortalte meg det, visste hva han snakket om. Han var nemlig siktet for en rekke kattedrap.

Ifølge mannen var det et magisk øyeblikk for ham idet livet sluknet i kattens øyne. Det å kappe hodet av katten i etterkant av drapet, var bare en forlengelse av dette øyeblikket. Dessuten fikk han jo et trofé.

Kattedrapene i Akershus

I forbindelse med de mange kattedrapene i Akershus den siste tiden, leste jeg en uttalelse fra en forsker om at gjerningspersonen(e) kanskje gjorde dette fordi vedkommende slet psykisk på den ene eller andre måten. Drapene kunne i den forbindelse ha vært et rop om hjelp.

En gruppe mennesker som ikke dreper katter

Nei, kattedrap er aldri noe rop om hjelp! Mennesker som sliter psykisk, går ikke rundt og dreper katter. Man torturerer ikke naboens katt fordi man føler seg ensom, eller har en depresjon. Man hogger ikke hodene av kattene man dreper, fordi man har symptomer på en posttraumatisk stresslidelse, eller er psykotisk.

Tilgjengelige ofre

Den eneste grunnen til at man fanger, torturerer og dreper andres katter, er at man liker å drepe. Og katter er ikke vanskelig å fange. Dessuten tar det tid før eierne begynner å lete etter dem. Katter er tilgjengelige ofre. I mangel av noe annet.

Hunder er selvfølgelig også aktuelle kandidater, men problemet er at eierne som oftest er i nærheten. Hunder kan dessuten lage mye støy.

Mannen som fortalte meg om kattedrapene sine, mente at denne aktiviteten var det største som skjedde i livet hans. «Du aner ikke hvor mange katter jeg har kappet hodet av!»

Når drømmen er å drepe et menneske

Han la ikke skjul på at hans store drøm var å drepe et menneske. Men skulle han gjøre det, måtte forutsetningen være at han ikke ble tatt for det. Han orket nemlig ikke å sitte så lenge i fengsel.

Ønsker man å unngå lange fengselsopphold, kan det jo være greit å holde seg til kattedrap. Stortinget har nemlig bestemt at tortur eller drap av dyr, skal utløse en ganske så kortvarig fengselsstraff.

Ofrene glemmes

Hva ofrene må gå gjennom, betyr tilsynelatende ingenting. Kattene er selvfølgelig hovedofrene, men eierne deres er også ofre i disse sakene.

En katt kan være noens beste venn. En katt kan være en viktig del av en familie, ja, nærmest som et familiemedlem å regne. Er man ensom, kan en katt tilføre mening til livet.

Kattene som blir borte, som etterlyses med bilde og telefonnummer, hører nemlig til et sted. De vil bli savnet, og deres forsvinning gir de etterlatte både sorg og fortvilelse. Og ubehagelige fantasier.

Drap på dyr kan være en begynnelse

Det er viktig at man tar kattedrapene på alvor, og at politiet prioriterer etterforskningen. Heldigvis er det nå opprettet et eget dyrepoliti, og kanskje kan dette gjøre noe med samfunnets holdning til disse forbrytelsene.

Mange av de mest kjente seriemorderne i USA, startet sin karriere med å torturere og drepe dyr. Jeg mener det vil være naivt hvis man ikke innser at også lille Norge kan romme personer hvis offerutvelgelse en dag kan endres fra dyr til mennesker.

Kattedrapene kan altså bare ha vært en form for oppvarming, i påvente av at den riktige anledningen skal melde seg.

Den nifse versjonen

Bringer jeg til torgs en «scary version» nå? Javisst, men jeg er dessverre redd for at jeg har rett i mine antakelser. Ingen kan imidlertid med sikkerhet si hva fremtiden vil bringe.

Uansett er det lite som tyder på at det vil bli tryggere å være katt her i landet de neste årene.