Gå til sidens hovedinnhold

Bestumgutt i førersetet

Carl Oscar Pedersen er 4. generasjons Bestumbeboer. Han har nettopp overtatt lederklubben i bydelsutvalget

Ullern: På slutten av 1800-taller bosatte oldefaren hans seg på Bestum. Carl Oscar Pedersen har heller ingen planer om å flytte fra boligen han og hans kone har hatt de siste tyve årene, høyt oppe i Abbedikollen.

Her trives jeg og på Bestum er jeg også født og oppvokst. Jeg kan vel påstå at jeg kjenner denne bydelen godt, sier Pedersen, som har et godt utsyn over den bydelen han "bestyrer".

Lei av klaging

Han kan ikke skryte av at han har politikken i blodet i og med at han ble politisk aktiv på alvor for syv år siden.

Jeg ble lei av å høre på alle de som klaget på politikerne uten å ta aktivt del i noe. Jeg bestemte med for å gjøre noe med det og for meg var Høyre et naturlig partivalg. Komitéarbeidet i bydelen ga meg videre lyst til å bli medlem av bydelsutvalget. Nå er jeg også leder av Ullern Høyre.

BU-lederen er innforstått med at hans nye verv blir krevende både for han selv og ikke minst familien.

Uten støtten fra en fulltidsarbeidende kone og to barn hadde det ikke gått. Det blir mange sene kvelder og mye borte fra hjemmet, sier Pedersen.

Som stabssjef i Forsvarsbygg er han også en del på tjenestereiser.

Jeg er glad i jobben som er veldig spennende og utfordrende. Vi organiserer all byggevirksomhet som Forsvaret gjør. Vi driver også politikk på den måten at Forsvarets byggeprosjekter påvirker en rekke lokalsamfunn. Her snakker vi om distriktspolitikk, sier Pedersen.

Rørt meg mest

Han har de siste ukene besøkt mange av tjenestestedene i bydelen og gjort seg sine refleksjoner.

De ansatte i bydelen gjør en fantastisk jobb med de ressurser de har. Samtidig er ressursene så små, særlig for de eldre, at det oppstår uverdige forhold. Jeg må si at møtet med de eldre i bydelen har rørt meg mest. En av de jeg møtte sa: Husk at barna har foreldre som tar vare på deg, mens vi eldre ikke alltid har barn som tar vare på oss.

Det jeg synes er mest synd, er når vi må kutte i det forebyggende arbeidet, som er en viktig del av omsorgstrappen. Slike kutt får unødvendige og triste konsekvenser. Med de midler vi har må vi sørge for å opprettholde et godt tilbud til de eldre. Dette opptar meg sterkt.

Trygg skolevei

Han har på ingen måte glemt de yngste i bydelen. Gjennom sitt tidligere verv som leder av driftsstyret på Bestum skole, var modernisering av skolen og trygg skolevei viktige mål for Pedersen.
Jeg er veldig glad for at Bestum skole nå skal bygges om og utvides. Samtidig har mange av skoleveiene fått fortau, men det er mye som gjenstår. Bydelen er veldig belastet med støy, gjennomkjøring og fremmedparkering. Spesielt for barna er den økende trafikkveksten en fare i de smale gatene, slår BU-leder fast.

Idrett er en nøkkel

Lokalpolitikeren er bekymret over barn og ungdoms rusvaner i bydelen.
Jeg tror idrett er en nøkkel i dette, om det er snakk om padling i Bestumkilen eller flerbrukshall på Ullernbanen. Vi har for lite å tilby de yngre, og det må vi gjøre noe med. Jeg blant annet tenkt å utfordre Gjensidige med hensyn til å lage ballbinge på Sollerudstranda, sier Pedersen.

Nærhetsprinsippet

Han vil at det nye bydelsutvalget skal sette spor etter seg.
Jeg håper at vi kommer så nær innbyggerne at de merker at vi er der. De skal føle at vi er deres fremste ombudsmenn og at våre avgjørelser har innflytelse på deres hverdag, sier Pedersen, som samtidig er bekymret for at flere av bydelenes oppgaver skal bli sentralisert.
Det vi merker mest er sentraliseringen til en sykehjemsetat. Vi ser blant annet at fleksibiliteten blir mindre med hensyn til samarbeidet på de forskjellige nivåene i omsorgstrappen. Samtidig ble bydelen fratatt muligheten til å gjøre økonomiske prioriteringer på denne store posten, som da sykehjemmene var under bydelens drift. Så langt ser det også ut til at det blir mer kostbart for bydelen, og det var vel ikke meningen. I løpet av dette året må sykehjemsetaten evalueres. Er man på rett vei?
Pedersen mener nærhetsprinsippet er viktig.
Vi kjenner bydelen best og jeg mener at flere oppgaver kan tildeles bydelene. Blant annet bør vi få større innflytelse på byggesaker og vedlikehold av veier burde legges tilbake til bydelene. Det er saker jeg ikke vil gi meg på.

I pakt med elementene

Med heldagsjobb og et stort politisk ansvar, er det viktig for Pedersen å utnytte det han har av fritid.
Jeg står mye på ski og dessuten sykler jeg til jobben så ofte jeg kan. Seiling har i det siste blitt familiens store interesse, etter at vi kjøpte en Yngling fra 1972. Når du seiler er du i pakt med elementene og opplever vind og sjø på en helt annen måte enn når du har en motor i baken. Så har vi en hytte i Arendal. Det er fristedet for oss og barna elsker det stedet, sier en sommerdrømmende Pedersen.
Han har ikke tid til andre hobbyer og er heller ingen sports- eller tv-fantast.
Jeg er glad når jeg rekker Kveldsnytt. Det må jeg ha med meg, sier Pedersen.

Reklame

Best i test: Maskinene som gjør frityrmaten sunn