(SIDE2:) Øystein sparte staten for 1.000.000 kroner, da han tok operasjon i utlandet på grunn av helsekø.

Kortere sykdomsperiode koster mindre. Når arbeidsgiver betaler gir det penger rett i statskassen.

Når en person kjøper seg ut av helsekøen reduserer han ikke bare ventetiden. Vedkommende sparer også samfunnet både for selve operasjonskostnaden og sykepenger i tiden han skulle ventet.

Personer som får dekket en operasjon av arbeidsgiver, gir dessuten staten ekstra inntekter.

To års ventetid
Øystein Lorentzen fra Bodø hadde lenge hatt problemer med hjerteflimmer og mange feilslag på hjertet. I begynnelsen av 2010 ble han betydelig dårligere med rundt 5000 feilslag i døgnet, og han ble 100 prosent sykmeldt.

Hjertespesialisten ved Nordlandssykehuset sendte en operasjonshenvisning for Lorentzen til Haukeland universitetssykehus. Der fikk de beskjed om at ventetiden på operasjon var over to år.

- Jeg ville kanskje blitt invalid, eller havnet på attføring i mellomtiden, mener Lorentzen.

Legen henviste han derfor til en klinikk i Tyskland, der de kun hadde 3 ukers ventetid. Knapt to måneder etter operasjonen var Lorentzen tilbake i sin fulltidsjobb, og han har vært i arbeid siden.

- Har spart samfunnet for betydelige kostnader
Operasjonskostnaden på 85.000 kroner, samt reiseutgiftene, måtte han imidlertid dekke selv. Arbeidsgiver ville ikke bidra, og han fikk heller ikke trukket fra noe av utgiften på skatteligningen.

- Alternativet til å være ute av arbeid i to år, var selv å investere i egen helse, sier Lorentzen, som understreker at han ikke angrer på dette valget.

- Men jeg har spart samfunnet for betydelige kostnader som jeg mener de burde dekket, sier han.

Med sin godt betalte jobb ville han i løpet av to år ha mottatt nesten 1.000.000 kroner i ytelser fra NAV. I tillegg skulle det offentlige helsevesenet ha dekket kostnaden på operasjonen etter de to årene.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

- Sløseri
Det er imidlertid ikke alle som har mulighet til å betale for operasjoner selv. Sykepenger er en stor og stadig økende utgiftspost for staten. Siden 2007 har posten i statsbudsjettet økt med 10 milliarder kroner. I 2013 er det budsjettert med 37,5 milliarder kroner i utbetalte sykepenger.

- Jeg synes det er et tankekors at vi fremdeles holder på med dette håpløse sløseriet med våre skattekroner, sier Lorentzen.

Side 2 har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet og spurt om de mener det er samfunnsøkonomisk med lange ventetider på operasjoner, men de har ikke villet si noe om dette. Vi har heller ikke fått svar på spørsmål om det er riktig at personer som Øystein Lorentzen sparer samfunnet for store kostnader, uten å få noe igjen.

SE OGSÅ: Tjener penger på pasienter som ikke orker å vente

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Tak på antall operasjoner
Tidligere denne uken fortalte Side2 om Ove Andersen, som hadde valget mellom å bli sykmeldt i ni måneder mens han ventet på en kneoperasjon, eller betale 13.000 kroner og få den samme operasjonen etter noen uker. Årsaken til den lange ventetiden var at avtalen med Helse Sør-Øst sa at klinikken kun fikk utføre et gitt antall operasjoner per år.

Andersen overtale arbeidsgiveren til å dekke operasjonskostnaden, slik at han slapp å være borte i lang tid. Helse Sør-Øst mener imidlertid at Andersen og arbeidsgiveren trolig pådro seg unødvendige kostnader, fordi foretaket samarbeider med flere sykehus som har kortere ventetid.

6000 til staten
Uavhengig at dette bidro Ove og arbeidsgiver med direkte inntekter til staten ved å betale for operasjonen selv.

Når arbeidsgiver dekker en operasjonskostnad, regnes støtten som lønn. Dermed må bedriften betale arbeidsgiveravgift på 14,1 prosent. I tillegg må den ansatte skatte av pengene.

I Andersens tilfelle utgjorde dette 1833 kroner i arbeidsgiveravgift, og rundt 4000 kroner i skatt. Altså nesten 6000 kroner til staten, i tillegg til sparte kostnader til sykepenger fra NAV.

Side2 har helle ikke fått noen kommentar til dette fra de offentlige myndighetene.

Mer fra Nettavisen: