Gå til sidens hovedinnhold

Betryggende miljøundersøkelse

I mange år har det vært stilt spørsmål ved og vært uttrykt usikkerhet knyttet til utslipp og forurensning fra Forbrenningsanlegget på Klemetsrud. Nå er det presentert en rapport som bør virke betryggende.

Det er den nyetablerte Energigjenvinningsetaten (EGE) som legger frem rapporten som altså konkluderer med at energigjenvinning av avfall ikke utgjør noen helserisiko for Oslos innbyggere.
Miljøundersøkelsen ble planlagt så tidlig som i 2002, mens mesteparten av arbeidet ute i marken og analyser er gjort i 2004. Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) og Norsk Institutt for luftforskning (NILU) har gjort de praktiske arbeidene mens Norsk Energi har gjennomført nye spredningsberegninger.

Konklusjon

Vi skal ikke gå i detalj på undersøkelsene og resultatene som fremkommer. De kan spesielt interesserte lese på www.ego.oslo.kommune.no
Men konklusjonen bør være interessant. For her heter det:
"Det gjennomførte programmet for miljøundersøkelser i nedslagsfeltet rundt Klemetsrudanlegget gir ingen indikasjoner på at det har vært miljøbelastninger av betydning fra anleggets utslipp over tid i 2004. Undersøkelsene omkring Brobekkanlegget viste heller ikke funn som tyder på vesentlig forurensningsbidrag fra dette utslippet.
Med de lave utslippsnivåer som allerede nåværende anlegg har, og som den konsekvensutredete utbyggingen på Klemetsrudanlegget er forventet å gi, foreligger det ingen indikasjonerpå uakseptable miljøbelastninger som kan tilskrives virksomheten."

Beroliggende

Det som fremkommer i undersøkelsene og rapporten overrasker ikke oss, for dette er noe vi har visst gjennom våre kontinuerlige målinger, sier informasjonssjef i EGE, Frode Guldvog. Men det er selvfølgelig beroliggende både for oss og jeg håper også bebeoere i et vidt nærområde, å få dokumentert gode resultater. Undersøkelsene som ligger til grunn for rapporten er også mer omfattende enn de som vi gjør kontinuerlig. Her er gjort prøver både i jord og vann i et stort område rundt forbrenningsanlegget.

Reklame

Dette må du vite om årets Formel 1-sesong