I Florida har republikanerne 146.644 flere nye registrerte velgere enn demokratene siden pandemien slo inn.

Demokratene har fortsatt flest registrerte velgere i delstaten, men forspranget har ikke vært mindre siden målingene av dem startet i 1972. Lignende ser man i Pennsylvania og Arizona.

Les også: Trump kalte Fauci «katastrofe» under telefonmøte

Republikanerne mener dette viser en stor entusiasme for Trump, mens demokratene mener det har andre forklaringer. De viser til koronapandemien, og at mange av de nyregistrerte republikanerne er demokrater som har stemt republikansk i lang tid, men først endret sin registrering nå.

Les også: TV-stjerne filleristes etter Trump-støtte

Dette sier målingene nå
Et gjennomsnitt av de siste landsdekkende meningsmålingene (per 20. oktober) gir Biden en oppslutning på 51,3 prosent, mot 42,4 prosent for Trump.

Vippestatene Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida og Arizona blir trolig avgjørende for årets valgutfall. Ifølge de siste meningsmålingene har Biden et forsprang i disse seks delstatene, med unntak av North Carolina. Et gjennomsnitt av meningsmålinger i de seks delstatene gir Biden 49,1 prosent, mot 45 prosent for Trump.

Les også: Trump rasende etter legeintervju med «USAs mest troverdige mann»

54,1 prosent mener i skrivende stund at Trump gjør en dårlig jobb som president, mens 42,7 prosent mener at han gjør en god jobb, viser et vektet gjennomsnitt av de siste meningsmålingene.

Fakta om valget i USA
* USA holder presidentvalg om 14 dager, tirsdag 3. november.

* President Donald Trump (74) stiller til gjenvalg for fire nye år for Republikanerne, med Mike Pence (61) som visepresidentkandidat.

* Joe Biden (77) stiller for Demokratene med Kamala Harris (56) som sin visepresidentkandidat.

* USAs president velges ikke direkte av folket, men av 538 valgmenn utpekt av de 50 delstatene og hovedstaden Washington.

* Valgmennene må i utgangspunktet stemme for den kandidaten som får størst oppslutning blant velgerne i delstaten valgmennene tilhører.

* Antall valgmenn er ujevnt fordelt mellom delstatene etter størrelse, og noen stater er derfor mer avgjørende enn andre.

* Vippestatene er delstater der Republikanerne og Demokratene ligger forholdsvis jevnt og der de har byttet på å trekke det lengste strået. Hvilke stater som er vippestater, kan endre seg over tid i takt med demografiske og andre endringer.

* Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida og Arizona regnes i år som de viktigste vippestatene.

* Valgordningen gjør det mulig å vinne presidentvalget uten å ha flest stemmer på landsbasis, forutsatt at man vinner i de riktige delstatene.

* Rundt hver fjerde velger avgir vanligvis stemme via posten, men som følge av koronapandemien ventes det i år at opptil tre av fire velgere kommer til å gjøre dette.

* Samtidig med valget av president er alle de 435 setene i Representantenes hus og 35 av de 100 plassene i Senatet på valg. (NTB)