– Nav-direktør Sigrun Vågeng må gå av etter trygdeskandalen som er avdekket, sier professoren til P4.

– Dette må få konsekvenser, og det er en symbolsk viktig handling at noen går, sier Gottschalk.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ga på en pressekonferanse mandag beskjed om at hun har tillit til Vågeng.

Ekspert: Flere tusen kan være rammet

Langt flere personer enn det som hittil er kjent, kan være rammet av Navs feiltolkning av trygdereglene, ifølge trygdeekspert.

Mandag opplyste Nav og Arbeids- og sosialdepartementet at rundt 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg.

– Det kan være veldig mange saker hvor det ikke er blitt en straffesak, hvor man likevel har krevd penger tilbake urettmessig, og det vil dreie seg om flere tusen saker, sier trygdeekspert Olav Lægreid til Dagbladet.

Han mener 2.400 saker høres altfor lavt ut og antyder at vi foreløpig bare har sett toppen av et isfjell.

– Bare Trygderetten har behandlet 250 saker siden 2012, hvor en stor andel trolig kan spores tilbake til opphold i EØS-land. Da kan du si at det er ti ganger så mange i Nav klageinstans, og det er bare cirka 10 prosent som klager i utgangspunktet, forklarer Lægreid.

Støre: - En skandale

Ap-leder Jonas Gahr Støre reagerer kraftig på at minst 36 personer er stemplet som svindlere og dømt til fengsel, fordi Nav har tolket trygdereglene feil.

– Saken om at flere titalls mennesker er uriktig dømt for trygdesvindel, er en skandale, sier Støre i en uttalelse på Facebook.

– Uskyldige mennesker har fått livet snudd på hodet – mange er dømt til fengselsstraff, enda flere har mistet støtte de etter regelverket skulle ha fått, legger han til.

Mandag ble det kjent at minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem ble dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneders fengsel. Rundt 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg.

– Det er helt grunnleggende for tilliten til rettsstaten at det ryddes opp i dette. Vi forventer at regjeringen og Nav deler all informasjon om hvordan dette kunne skje, og at Stortinget får en grundig gjennomgang av saken. Og like viktig: Alle som er rammet, må få oppreising og en dyp beklagelse, sier Støre.

Uklart om Nav-praksis ble ulovlig først i 2012

Det kan stilles spørsmål ved om det var først i 2012 at Nav-praksisen om trygdeutbetalinger ble ulovlig, mener eksperter.

Nav opplyste mandag at etaten siden EUs nye trygdeforordning ble del av norsk lov i 2012, ikke har praktisert reglene riktig.

Men Trygderetten i Norge har lagt til grunn at rettstilstanden på dette punktet ikke ble endret ved den nye forordningen, skriver Rett24.

Professor Halvard Haukeland Fredriksen ved Universitetet i Bergen mener derfor det kan stilles spørsmål ved om det virkelig er slik at det først var i 2012 at denne praksisen ble ulovlig.

Også advokat John Christian Elden mener det er naturlig å se på om gjenopptakelse bør skje også for saker fra før 2012.

Kjernen i saken som ble kjent mandag, er at man etter EØS-retten har rett til å ta med seg trygderettigheter til andre EØS-land, mens man etter norsk lov må oppholde seg i Norge.

- Regelverket er ikke komplisert

Regelverket rundt trygdeytelser og EØS er ikke spesielt komplisert, mener LO-advokat Imran Haider. Nærmere 50 nordmenn er feilaktig dømt for trygdebedrageri.

– Hovedregelen er at du skal ha lov til å ta med deg denne type trygdeytelser til andre EØS-land. Så må Nav begrunne unntak fra denne retten, sier Haider til VG.

Haider har selv behandlet temaet i boka «Innføring i trygderett» som både er pensum på universitetene og brukes som oppslagsverk for dem som jobber med trygderett.

Men ifølge Haider har politiadvokater og domstoler en tendens til å legge Navs vurdering til grunn i slike saker.

Mandag ble det kjent at minst 48 personer er urettmessig dømt for trygdesvindel fordi de har tatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger med seg til andre europeiske land, mens 2.400 kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg fordi Nav feiltolket reglene.

(©NTB)